امور دانشجويي
كارشناس امور دانشجويي دانشكده : خانم مريم جمشيدي
تلفن تماس: 84062221
 كليه اطلاعات مورد نياز در بخش امور دانشجويي:وب سايت امور دانشجويي دانشگاه
فرم گزارش كار دانشجويي
شرح وظايف:
 • ثبت نام دانشجويان جديدالورود كليه مقاطع تحصيلي و تشكيل پرونده امور دانشجويي
 • ثبت وامهاي تحصيلي – مسكن – ضروري (بيماري – پايان نامه – عينك – كامپيوتر .....) – وام حج عمره – وديعه مسكن و....
 • اخذ تعهدنامه محضري از دانشجويان متقاضي وام تحصيلي و شهريه با ضامن معتبر و ثبت مشخصات در سيستم صندوق رفاه دانشجويان
 •  توزيع كارت عابر بانك جهت دانشجويان جديدالورود در هر سال تحصيلي
 •  ثبت نام دفترچه بيمه خدمات درماني براي دانشجويان متقاضي در ابتداي سال تحصيلي
 • واگذاري برگه هاي كار دانشجويي به دانشجويان و تهيه ليست گزارش انجام كار دانشجويي و ارسال به سازمان مركزي
 •  تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل و ارسال پرونده آنها به امور دانشجويي مركزي
 •  ثبت بدهي دانشجويان ارشد كه در زمان كارشناسي داراي بدهي بوده اند در سيستم صندوق رفاه دانشجويان
 • صدور دفترچه اقساط براي دانشجويان بهرمند از وامها
 • ارسال پرونده دانشجويان فارغ التحصيل – انتقالي – اخراجي به سازمان مركزي
 • پاسخگويي روزانه به كليه دانشجوياني كه بهرمند از كليه خدمات دانشجويي مي باشند
 • انجام برخي از امور مربوط به كميسيون مواد خاص و كميته انضباطي
قوانين و مقررات:

شرايط عمومي وام گيرندگان:

1. عدم استفاده از وام يا كمك يا بورس تحصيلي.

2. سپردن سند تعهد با ضامن معتبر (كارمند رسمي دولت يا بازنشسته )
شرايط آموزشي:
1. ثبت نام در حد اقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت)
2. مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/18
تعداد بازدید:
4140
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.