دفاعيه ها
دفاعيه ها
 
محل دفاع تاريخ و ساعت استاد راهنما  عنوان پايان نامهنام دانشجو گروهرديف 

دانشكده علوم

93/12/07
 
دكترجعفريان     
مطالعه و بررسي الكتروسنتز هنزوسيكل نيزوفوراكسان  
 

فرشاد سوهاني   

شيمي

دانشكده 
علوم 
93/11/23
ساعت15 
 دكتر جليلي

مطالعه خواص الكتروني نانو لوله هاي SiC  

 هادي رجايي  شيمي  2
  دانشكده 
علوم 
93/11/10
  
دكترجباري 
 
  استفاده از نانو كامپوزيت مس و اكسيد گرافن   
به منظور تجزيه تتراكلريد كربن
زهره فلسفي    شيمي
 

 

   
 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 5
 .. 
..
 
 
 
 
 

 
 
 6
.. 
  
..
 
..
 
..
... 
.. 7
...
    
 ..      
... 
...
..
 
.. 8
تاریخ:
1392/11/30
تعداد بازدید:
1225
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.