پزشك
دكتر سيما جواني
پزشك عمومي
ساعات حضور: شنبه، سه شنبه و چهارشنبه: پرديس علوم، يك شنبه: پرديس مكانيك، دوشنبه: پرديس عمران (از ساعت 9 الي 12)
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/10
تعداد بازدید:
1940
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.