پرسش هاي متداول
س: براي كدام دسته از دانشجويان واژه استعداد درخشان به كار برده مي شود؟
ج: دانشجوياني كه پذيرش آنها بدون آزمون و يا با آزمون ولي با استناد به آيين نامه هاي استعدادهاي درخشان انجام شده باشد. 
س: آيا براي دانشجويان پذيرفته شده با سهميه استعدادهاي درخشان، مدركي كه نشان دهنده نوع پذيرش آنها باشد صادر مي شود؟
ج: بله، گواهي مورد نظر صادر مي شود.
س: براي دريافت گواهي كه نشان دهنده ي سهميه پذيرش استعداد درخشان باشد به كجا مراجعه نمائيم؟ 
ج: كليه گواهي هاي دانشجويان اعم از گواهي رتبه، سهميه ورودي و ... بر حسب مقطع تحصيلي در مديريت هاي امور آموزشي ( براي دانشجويان مقطع كارشناسي) و مديريت تحصيلات تكميلي ( براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري) صادر مي گردد. 
س: براي بهره مندي از جوايز بنياد ملي نخبگان چگونه اقدام كنيم؟ 
ج: بيناد ملي نخبگان هر سال زماني را براي ارائه درخواست متقاضيان اعلام مي نمايد. بنابراين متقاضيان مي بايست با مراجعه به سايت بنياد ملي نخبگان در تاريخ هاي اعلام شده از سوي بنياد، نسبت به ارائه درخواست و بارگذاري مدارك لازم اقدام نمايند. 
س: چگونه از شرايط لازم براي برگزيده شدن توسط بنياد ملي نخبگان مطلع شويم؟ 
ج: با مراجعه به سايت بنياد ملي نخبگان و انتخاب گزينه ي  تسهيلات و حمايت ها، به شيوه نامه پشتيباني از فعاليت هاي علمي و فرهنگي... دانشجويان مستعد در سال هاي مختلف دسترسي خواهيد داشت. در شيوه نامه نحوه انتخاب برگزيدگان، اعتبارها و تسهيلات، فرايند اجرا، و جداول امتيازدهي و ... قابل رويت هستند.
س: آيا آيين نامه ها و دستورالعمل هاي جديد يا به طور كلي اخبار از طريق پيام كوتاه به دانشجويان اطلاع رساني مي شود؟ 
ج: خير. كليه موارد در سايت دانشگاه و يا حسب مورد با ارسال به دانشكده ها، اطلاع رساني مي گردد.  
س: آيا دانشجويان واجد شرايط پذيرش بدون آزمون براي مقطع بعد، به طور خودكار توسط دانشگاه انتخاب و وارد فرايند پذيرش مي شوند؟
ج: خير. بررسي پرونده و ورود در فرايند پذيرش مستلزم درخواست دانشجو است. 
س: براي ارائه درخواست پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري، با استناد به سهميه استعدادهاي درخشان، چه اقدامي انجام دهيم؟
ج:  مراجعه به سايت دانشگاه، انتخاب گزينه آموزش، انتخاب استعدادهاي درخشان از زير مجموعه هاي آموزش، و پس از ورود به صفحه مربوطه چهار دسته اطلاعيه و اخبار به چشم مي خورند:
  • اخبار و اطلاعيه ها: غالبا" مربوط به اخبار كلي است. مگر در مواقع خاص
  • اخبار فراخوان پذيرش دانشجوي بدون آزمون: فراخوان هاي پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف در اين قسمت قابل رويت هستند.
  • اخبار اعلام نتايج پذيرش بدون آزمون:  نتايج مراحل مختلف پذيرش، در اين قسمت قرار مي گيرد.
  • اخبار و اطلاعيه هاي بنياد ملي نخبگان: اطلاعيه هاي ارسالي توسط بنياد ملي نخبگان در اين قسمت قابل رويت هستند.  
  • علاوه بر دسته بندي اخبار، در گزينه آيين نامه ها و فرم ها نيز آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به استعدادهاي درخشان قرار داده مي شوند. بنابراين با ورود به قسمت اخبار فراخوان پذيرش و مطالعه ي زمان و نحوه ارائه درخواست در هر سال تحصيلي، مي توانيد براي پذيرش بدون آزمون اقدام نمائيد. علاوه بر اين با مراجعه به آرشيو اخبار مي توانيد از نحوه پذيرش در سالهاي مختلف مطلع شويد.
 س: آيا در ارزيابي وضعيت تحصيلي خود مي توانيم به شرايط پذيرش در سالهاي قبل استناد كنيم؟ 
ج: خير. ملاك ارزيابي مدارك و شرايط متقاضي، بر اساس آخرين آيين نامه هاي ابلاغ شده و مشمولين ذكر شده در آيين نامه است.
س: براي اطلاع از رتبه و حداقل واحد گذرانده ي لازم براي شمول آيين نامه در مقطع كارشناسي به كجا مراجعه نماييم؟
ج: براي اطلاع از اين موارد و يا دريافت گواهي مربوطه به آموزش دانشكده ها و يا آموزش كل در ساختمان مركزي دانشگاه مراجعه نماييد. 
س: براي پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد با استناد به آيين نامه هاي استعدادهاي درخشان، اگر تعداد واحد گذرانده در پايان نيمسال ششم مقطع كارشناسي كمتر از حد مجاز تعيين شده در آيين نامه باشد (در حد يك يا دو واحد) ، آيا امكان جايگزيني اين شرط و ارائه درخواست وجود دارد؟ 
ج: خير. آيين نامه لازم الاجراست. اما چنانچه با اخذ واحد در تابستان قابل جبران باشد، دانشجو مي تواند طبق قوانين تعيين شده از سوي آموزش دانشكده ، كمبود واحد خود را در تابستان، البته با رعايت قوانين اخذ واحد در تابستان، جبران نمايد. ( قبل از نيمسال هفتم) قابل ذكر است كه هر يك از اين موارد و شروط ذكر شده ي مربوط به آيين نامه، با تغيير آيين نامه ممكن است تغيير نمايد.  
س:  اگر شرايطم خاص باشد چگونه اقدام نمايم؟
ج: به آموزش دانشكده مراجعه نماييد تا در صورت تشخيص شرايط خاص توسط آموزش دانشكده از دفتر استعدادهاي درخشان استعلام شود. در صورت نياز بيشتر مي توانيد با مراجعه حضوري يا تلفني با دفتر استعدادهاي درخشان، راهنمايي بخواهيد. 
س: آيا حمايت مالي از دانشجويان مستعد امكان پذير است؟ 
ج: حمايت مالي در قالب قوانين امكان پذير است. در حال حاضر آخرين نسخه " شيوه نامه چگونگي هزينه كرد رديف اعتباري استعدادهاي درخشان" بيانگر چگونگي حمايت مالي از دانشجويان مستعد است. مطابق شيوه نامه، حمايت مالي تنها در ازائ فعاليت هاي ذكر شده در شيوه نامه انجام مي گيرد. اين شيوه نامه در سايت دفتر، ذيل گزينه ي آيين نامه ها و فرم ها قابل دسترسي است.  
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
6941
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.