درباره دانشكده

دانشكده مهندسي برق


دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اولين هسته علمي تاسيس شده در دانشگاه مي باشد كه قدمت آن به سال 1307 باز مي‌گردد. اين دانشكده در طول 90 سال گذشته افتخار پرورش بسياري از مديران موفق صنعتي، چهره هاي برگزيده علمي و فرهيختگان بزرگ اين مرز و بوم را داشته است. در حال حاضر نيز فعاليت هاي علمي و پژوهشي اين دانشكده به خوبي در سطح ملي و بين المللي رصد مي شود و افتخارات علمي فراواني را با خود همراه دارد. مهمترين سرمايه دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، سرمايه انساني آن است كه مشتمل بر اعضاء‌ هيأت علمي توانمند و شناخته شده در سطح ملي و بين المللي، كارشناسان چيره­ دست، كاركنان دلسوز و به ويژه دانشجويان خلاق، علاقه مند و با پشتكاري است كه تمامي تلاش خود را وقف توسعه علم و فن­آوري مي نمايند. وجود اين سرمايه پرارزش، همگام با بهره­ گيري از امكانات آموزشي و پژوهشي غني، آزمايشگاه‌ ها و كارگاه‌ هاي مجهز و محيطي با نشاط و پويا زمينه‌هاي لازم براي حركت علمي در لبه ­هاي دانش را فراهم ساخته است. يكي از عمده‌ ترين اهداف ما، بهره‌ مندي از مجموعه‌ي‌ توانمندي‌هاي فوق‌ به‌ منظور ايجاد تعامل دو سويه با محيط ­هاي علمي و صنعتي داخل و خارج از كشور است. به‌ همين منظور نيز مهم‌ترين مسئوليت ما ارتقاء سطح آموزشي و پژوهشي در اين محيطي پوياست.

اين دانشكده با داشتن بيش از 65 عضو هيأت علمي تمام وقت فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي گسترده اي را در زمينه هاي مختلف مهندسي برق دارد. 7 گروه آموزشي موجود در دانشكده عبارتند از:

-گروه مهندسي الكترونيك: فعاليت گروه در گرايشهاي مدارهاي مجتمع الكترونيك و افزاره هاي ميكرو و نانو الكتريك بوده و در 3 مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي پذيرد.

-گروه مهندسي كنترل: فعاليتهاي گروه در گرايشهاي مهندسي سيستم و سيستم هاي كنترل بوده و در 3 مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي پذيرد.

-گروه مهندسي قدرت: فعاليتهاي گروه در گرايشهاي سيستم هاي قدرت و الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي بوده و در 3 مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي پذيرد.

-گروه مهندسي مخابرات: فعاليتهاي گروه در گرايشهاي مخابرات ميدان و موج و مخابرات سيستم بوده و در 3 مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي پذيرد.

-گروه مهندسي پزشكي: فعاليتهاي گروه در گرايش بيوالكتريك بوده و در مقاطع تحصيلات تكميلي دانشجو مي پذيرد.

-گروه مكاترونيك: اين گروه تخصصي فعاليتهاي بين رشته اي خود را در دانشكده مهندسي برق و مهندسي مكانيك به انجام مي رساند و در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.

دانشكده برق داراي دو قطب علمي مصوب و فعال بنامهاي قطب كنترل صنعتي و قطب محاسبه و مشخصه يابي افزاره ها و زيرسيستم هاي الكترومغناطيسي بوده و 3 قطب در حال انجام مراحل اجرايي و اداري در سطح وزارت خانه را در كارنامه خود دارد.

اين دانشكده مفتخر است كه داراي اساتيد برگزيده نمونه كشوري، استاد برجسته مهندسي ايران و نيز استاد دانشمند جوان برجسته مهندسي كشور را بخود اختصاص داده است.

در حال حاضر دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بيش از 550 دانشجو در دوره­ ي كارشناسي، 480 دانشجو در دوره­ ي كارشناسي­ ارشد و 160 دانشجو در دوره ­ي دكتراي تخصصي (PhD) مشغول به تحصيل دارد.