اهداف دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه
نقش دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه در آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها
 • ارزيابي دروني تمامي گروه هاي آموزشي دانشگاه در پنج سال اول اجراي طرح
 • اصلاح سيستم ارزيابي دانشجويي و ارائه ارزيابي موثر از مهر 92 و پيگيري براي اثر گذاري آن در ترفيع و تعيين دروس نيمسال هاي بعدي اعضاء هيات علمي
 • تعريف و ارائه معيارهاي ارزيابي پژوهشي گروه هاي دانشگاه
 • ايجاد فرهنگ تكريم ارباب رجوع ( بسترسازي فرهنگي ، طرح هاي تشويقي و حتي در صورت لزوم مداخله و بازخواست)
 • برنامه ريزي براي نظارت و ارزيابي تمام بخش هاي دانشگاه و تصميم گيري بر اساس نتايج آن
 •  نظارت بر امور انضباطي موسسه (هيات علمي - دانشجويان - كارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
مواردي كه در كليات طرح راهبردي ده ساله (جديد دانشگاه) به موضوع "نظارت" در خصوص فعاليت هاي مربوطه اشاره شده است.
 •   ارزيابي دروني تمامي گروه هاي آموزشي دانشگاه در پنج سال اول اجراي طرح
 •  اصلاح سيستم ارزيابي دانشجويي و ارائه ارزيابي موثر از مهر 92 و پيگيري براي اثر گذاري آن در ترفيع و تعيين دروس نيمسال هاي بعدي اعضاي هيات علمي
 •  تعريف و ارائه معيارهاي ارزيابي پژوهشي گروه هاي دانشگاه
 •  ايجاد فرهنگ تكريم ارباب رجوع ( بسترسازي فرهنگي ، طرح هاي تشويقي و حتي در صورت لزوم مداخله و بازخواست)
 •  برنامه ريزي براي نظارت و ارزيابي تمام بخش هاي دانشگاه و تصميم گيري بر اساس نتايج آن
 •  
  تاریخ به روز رسانی:
  1397/03/29
  تعداد بازدید:
  6792
  كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.