اهداف دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه
اهداف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

براساس آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره 108601/ و مورخ 1396/05/22اهداف و وظایف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی پژوهشی و فناوری به شرح ذیل است :

ماده (2) اهداف
2-1) تحلیل نظام‌مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و چالش‌ها
2-2) نهادینه کردن و اشاعۀ فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه
2-3) ارتقای کیفیت مؤلفه‌های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه
2-4)  نهادینه کردن ارزیابی درونی در راستای کسب آمادگی برای ارزیابی بیرونی 
2-5) افزایش بهره­ وری با استفاده از فرایند نظام­ مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
2-6) ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوز‌ه‌های عملکردی مؤسسه
2-7) تقویت زمینه­‌های پاسخگویی مؤسسه به ذینفعان داخلی و بیرونی
2-8) ارتقا و تضمین کیفیت نظام­ مند مؤسسه از طریق بررسی  و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی، منطقه­ ای و بین المللی

    تاریخ به روز رسانی:
    1400/11/13
    تعداد بازدید:
    8419
    كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.