تشكيلات

تشكيلات شوراي نظارت،  ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه

شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه در حال حاضر مركب از اعضاء محترم هيات علمي به شرح ذيل مي باشد.

 
 

رديف

عنوان

سمت

1

رئيس موسسه

رئيس شورا

2

معاون موسسه

يكي از معاونان آموزشي يا پژوهشي و يا فناوري موسسه به عنوان نايب رئيس شورا با انتخاب رييس

3

مديريت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت موسسه

دبير شورا

4

3 تا 5 نفر از اعضاي هيات علمي صاحب نظر و داراي تجربه مرتبط

اعضاي شورا

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/02
تعداد بازدید:
4908
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.