دانشجویان ارشد

ردیف نام نام خانوادگی رشته ترم ورود
1 افسانه قربالی ریاضی محض گرایش هندسه 3931
2 زهرا رضایی برومند ریاضی محض گرایش هندسه 3931
3 شقایق برگ ریزان ریاضی محض گرایش هندسه 3931
4 مریم بهنامی ریاضی محض گرایش هندسه 3931
5 آروین قصیری ریاضی محض گرایش هندسه 3931
6 مونا هجری زاده ریاضی محض گرایش هندسه 3931
7 علیرضا جلالی ریاضی محض گرایش هندسه 3931
8 اتوسا مافی ریاضی محض گرایش جبر 3931
9 الیکا مهاجردوست ریاضی محض گرایش جبر 3931
10 سمیرا قلی زاده ریاضی محض گرایش جبر 3931
11 فاطمه مهرعلیان ریاضی محض گرایش جبر 3931
12 فرخنده ترابی ریاضی محض گرایش جبر 3931
13 فرشته داوودابادی ریاضی محض گرایش جبر 3931
14 مریم جعفری مزرعه یزدی ریاضی محض گرایش جبر 3931
15 مریم شمس درخشان ریاضی محض گرایش جبر 3931
16 نسترن صمدی ریاضی محض گرایش جبر 3931
17 غلامرضا باقرزاده ریاضی محض گرایش جبر 3931
18
بهنام سلیمانی درینسو ریاضی محض گرایش جبر 3921
19 مهسا باقری بلفه تیموری ریاضی محض گرایش جبر 3931
20 نسیم امیدی سلوط ریاضی محض گرایش جبر 3931
21 الهام کنارکوهی ریاضی محض گرایش آنالیز 3931
22 ثریا هرمزی زاده ریاضی محض گرایش آنالیز 3931
23 زهرا عباسی ریاضی محض گرایش آنالیز 3931
24 سمیرا ازادمنجیری ریاضی محض گرایش آنالیز 3931
25 فاطمه الوستانی ریاضی محض گرایش آنالیز 3931
26 نیکان احمدی کرچی ریاضی محض گرایش آنالیز 3931
27 یوسف علی میرعرب رضی ریاضی محض گرایش آنالیز 3931
28 سحرسادات سیدحسن شیرازی ریاضی محض گرایش آنالیز 3931
29 اکرم مداحیان ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
30 اکرم یزدانی ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
31 زهرا صارمیان ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
32 شبنم ضرغامی ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
33 طاهره مجیدی ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
34 فاطمه هنرورنظری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
35 مینا کشاورز افشار ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
36 نغمه شیری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
37 نیلوفر حدادی ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
38 امین فقیه ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
39 فرشید شیرمحمدی ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
40 محمد رضاقلی نژاد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
41 میلاد میقانی ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
42 اسما احسانی وفا ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
43 مینو امراللهی ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
44 حامد سلطانی ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
45 محمدولی بهرامپوری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 3931
46 الهام دارابی ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات 3931
47 سپیده نیکوکار ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات 3931
48 داود بوارو ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات 3931
49 مهرداد الماسی ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات 3931
50 حسین خواجوندسریوی ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات 3931
51 حدیث کلاهی آمارریاضی 3931
52 رضا غلامی آمارریاضی 3931
53 سجاد خسروی بالدی آمارریاضی 3931
54 محمدعلی مرادی آمارریاضی 3931
55 منصوره اب نیکی آمارریاضی 3931

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/17
تعداد بازدید:
228
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.