دانشجویان دکتری
ردیف   نام نام خانوادگی رشته استاد راهنما ترم ورود نشانی الکترونیک
1

رفیعه رضوی نظری ریاضی محض دکترقلندرزاده
3911
2
سیده مریم میرغفوری ریاضی محض دکترملک 3911
3
حمید مام قادری ریاضی محض دکترمسیحا 3911
4
پروشات یزدان بخش قهیازی ریاضی محض دکترقریشی 3921
5
زینب حمدی سالمی ریاضی محض دکترمسیحا
3921  
6
نیلوفر حسین پور کاشانی ریاضی محض دکتر ملک
3921
7
علی رضا ریاضی محض دکتر نوروزی
3921
8
محمد زمان فشمی ریاضی محض دکتر حقیقی
3921
9
محمد موسی خانی ریاضی محض دکترحقیقی 3921
10
بهزاد سلیمان زاده ریاضی محض دکتر نیک مهر
3921
11
سپیده تشویقی ریاضی محض دکترحقیقی 3931
12
سیده سمیرا رضوی ریاضی محض دکترمسیحا
3931
13
سیده معصومه حسینی ریاضی محض دکترنیک مهر
3931
14
فاطمه علیا ریاضی محض دکترقلندرزاده
3931
15
فایزه زاهدی ریاضی محض دکترنوروزی
3931
16
فروغ دلدار ریاضی محض دکترقلندرزاده
3931
17
ازاده غنی فرد ریاضی محض دکترمسیحا
3931
18
صدیقه جمشیدوند ریاضی محض دکترقلندرزاده
3931
19
مهسا ظهورعطار ریاضی محض دکترمقدم فر
3931
20
جواد میرزاجانی ریاضی محض دکترمقدم فر
3931
21
عبدالرضا آزادی
ریاضی محض دکترنیک مهر
3931
22
فایز صالح زاده ریاضی محض دکتر مقدم فر
3931  
23
زینب سعیدیان طریی ریاضی کاربردی دکترپیغامی
3891
24
فرشید ارزانی ریاضی کاربردی دکتر پیغامی
3891
25
حسین محبی ریاضی کاربردی دکترامین عطایی
3911
26
فاطمه سلیمان ریاضی کاربردی دکترمسجدجامعی
3921
27
امیرحسین صالحی شایگان ریاضی کاربردی دکتر ذاکری
3921
28
رضوان غفاری ریاضی کاربردی دکترقریشی
3931
29
زلیخا سوری ریاضی کاربردی دکترامین عطایی
3931
30
زهرا معلمی ریاضی کاربردی دکترمسجدجامعی
3931
31
ساناز کراقلی ریاضی کاربردی دکترامین عطایی
3931
32
سهیلا بداغی ریاضی کاربردی دکترذاکری
3931
33
مژگان مومنی ازندریانی ریاضی کاربردی دکترپیغامی
3931
34
چنگیز گلی کشاورزی ریاضی کاربردی دکترقریشی
3931
35
محمد ترنج سیمین ریاضی کاربردی دکترهادیزاده
3931
36
محمدرضا بیکی ریاضی کاربردی دکترمسجدجامعی
3931
37   مریم براتی
ریاضی محض
دکتررهنمای برقی 3941
 
38   فرهنگ جهانگیر
ریاضی محض
دکترحسینی 3941
 
39 حسین اسماعیلیان
ریاضی محض
دکترقربانی
3941

40   فهیمه عبداللهی
ریاضی کاربردی
دکتر فاطمی
3941
 
41
مهدی سقرجوقی فراهانی
ریاضی کاربردی
دکتر هادیزاده
3941
42 حمید رنجبر کرنکان ریاضی کاربردی دکتر قریشی 3951 h.ranjbar@email.kntu.ac.ir
43 نسیم عبدی کورانی ریاضی محض دکتر نیک مهر 3961 na.abdi689@gmail.com
44 مهسا بهرامی ریاضی محض دکتر مقدم فر 3961 bahramit.mahsa@gmail.com
45 مریم عبدی ریاضی محض دکتر قربانی 3951 maryamabdi43@yahoo.com
46 سمانه پرواز ریاضی کاربردی دکتر ذاکری 3951 s.parvaz91@gmail.com
47 محمدجواد عظیمی ریاضی کاربردی دکتر امین عطایی 3961 azimi_mj@yahoo.com
48 طیبه نصیری ریاضی کاربردی دکتر امین عطایی 3951 t_nasiri2008@yahoo.com
49 معصومه کوهستانی ریاضی محض دکتر رهنما 3951 masumekuhestani@gmail.com
50 امین فحص ریاضی کاربردی دکتر ذاکری 3951 Fahs_Amin@hotmail.com
51   سلمان یزدانی ریاضی کاربردی دکتر هادیزاده 3951 salmanyazdani@gmail.com
52 آرمان فردوسی ریاضی محض دکتر رهنما 3951 armanferdowsi@gmail.com
53 یوسف باقری ریاضی محض دکتر رمضانی 3951 yousefbagherizzz@gmail.com
54 هانیه اکبری ریاضی محض دکتر ملک 3951 haniyeh.akbari95@gmail.com
55 محمدسعید علمداری ریاضی کاربردی دکتر فاطمی 3961 m.s.alamdari69@gmail.com
56 آرزو مجیدی یل‌دگرمانی ریاضی محض دکتر قربانی 3971 arezoomajidiyal@gmail.com
57 فاطمه عبدل آبادی ریاضی کاربردی دکتر ذاکری 3971 abdolabadi8@gmail.com
58 اکرم یزدانی ریاضی کاربردی دکتر هادیزاده 3971 ayazdani@mail.kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/17
تعداد بازدید:
362
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.