دانشجویان دکتری

ردیف
نام خانوادگی و نام
رشته
ترم ورود
استاد راهنما
ایمیل
1 دلدار فروغ ریاضی محض 3931 دکتر شعبان قلندرزاده fdeldar@mail.kntu.ac.ir
2 صالح زاده فایز ریاضی محض 3931 دکتر علیرضا مقدم فر salehzadeh@email.kntu.ac.ir
3 عبداللهی فهیمه ریاضی کاربردی 3941 دکتر مسعود فاطمی fabdollahi@email.kntu.ac.ir
4 جهانگیر فرهنگ ریاضی محض 3941 دکتر کوروش نوروزی fjahangir@mail.kntu.ac.ir
5 اکبری هانیه ریاضی محض 3951 دکتر فرشته ملک rakbariii71@gmail.com
6 پرواز سمانه ریاضی کاربردی 3951 دکتر علی ذاکری s.parvaz@email.kntu.ac.ir
7 رنجبرکرنکان حمید ریاضی کاربردی 3951 دکتر فریده قریشی h.ranjbar@email.kntu.ac.ir
8 نصیری طیبه ریاضی کاربردی 3951 دکتر عظیم امین عطایی t_nasiri@email.kntu.ac.ir
9 یزدانی سلمان ریاضی کاربردی 3951 دکتر محمود هادی زاده یزدی salmanyazdani@email.kntu.ac.ir
10 عبدی مریم ریاضی محض 3951 دکتر ابراهیم قربانی m.abdi@email.kntu.ac.ir
11 فردوسی ارمان ریاضی محض 3951 دکتر محسن رضاپور armanferdowsi@email.kntu.ac.ir
12 کوهستانی معصومه ریاضی محض 3951 دکتر ابراهیم قربانی m.kuhestani@email.kntu.ac.ir
13 گلابی مهرداد ریاضی محض 3951 دکتر کوروش نوروزی m.golabi@email.kntu.ac.ir
14 عبدی کورانی نسیم ریاضی محض 3961 دکتر محمدجواد نیک مهر n.abdi@email.kntu.ac.ir
15 کرمیان منش نوراله ریاضی محض 3961 دکتر علیرضا مقدم فر n.k.m221985@gmail.com
16 علمداری محمد سعید ریاضی کاربردی 3961 دکتر مسعود فاطمی m.s.alamdari69@gmail.com
17 حق مرام پویا ریاضی محض 3961 کوروش نوروزی haghmaram@email.kntu.ac.ir
18   بهرامی طاقانکی مهسا ریاضی محض 3961 دکتر علیرضا مقدم فر bahrami.mahsa@email.kntu.ac.ir
19 یزدانی اکرم ریاضی کاربردی 3971 دکتر محمود هادی زاده یزدی ayazdani@mail.kntu.ac.ir
20 مجیدی یل دگرمانی آرزو ریاضی محض 3971 دکتر ابراهیم قربانی arezoomajidiyal@gmail.com
21 عبدل آبادی فاطمه ریاضی کاربردی 3971 دکتر علی ذاکری mahdieh.abdi@email.kntu.ac.ir
22 عبدی مهدیه ریاضی کاربردی 3981 دکتر فریده قریشی mahdieh.abdi@email.kntu.ac.ir
23 حبیبی مریم ریاضی کاربردی 3991 دکتر فریده قریشی Habibimar824@gmail.com
24 خاصه خان افشین ریاضی کاربردی 3991 دکتر عظیم امین عطایی khassekhan@gmail.com
25 عزیزی سیدشهریار ریاضی کاربردی 3991 دکتر عظیم امین عطایی sha.azizi21@gmail.com
26 میرباقری جم رضا ریاضی کاربردی 3991 دکتر محمد مسجد جامعی rmirbaqerijam@gmail.com
27 مهرارا مهنوش ریاضی محض 3991 دکتر محمدجواد نیک مهر mahnoush.mhr@gmail.com
28 نجفی صبری ریاضی محض 3991 دکتر شعبان قلندرزاده sabranajafi@gmail.com
29 مهدور زهرا ریاضی کاربردی 3991 دکتر مسعود فاطمی zahra.mahdevar@yahoo.com
30 قاسمی مینا ریاضی محض 3991 دکتر هاشم پروانه مسیحا mina_gh97@yahoo.com
31 هاشمیان زهرا ریاضی محض 3991 دکتر هاشم پروانه مسیحا hashemianzahra4@gmail.com
32 فضل اللهی پروین ریاضی محض 3991 دکتر فرشته ملک Parvin.fzl@aut.ac.ir
33 کریمی دهکردی اسماعیل ریاضی محض 3991 دکتر حسن حقیقی esmaeel.karimi21@yahoo.com
34 هاشمی سیده اعظم ریاضی محض 3991 دکتر فرشته ملک azsa65@yahoo.com
35 بشیری گودرزی ام البنین ریاضی محض 3991 دکتر عبدالرضا سیاره omolbaninbashiri@gmail.com
36 رضازاده فرخ الهام ریاضی محض 3991 دکتر ا حد ملک زاده elhamrezazadeh125@yahoo.com
37 باقری قلعه نوئی زهرا ریاضی کاربردی 3991 دکتر علی ذاکری zhr.bghr2020@gmail.com
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/11
تعداد بازدید:
2606
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.