فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 41 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
خواص دستگاههای خطی خاص که نقاط پایه آنها تعدادی متناهی خط و نقطه است 1401/03/29
گرافهای ماکسیمال و رتبه ماتریس مجاورت 1400/12/21
معادله دیفرانسیل تابعی با تأخیر بی نهایت در فضایی از توابع کراندار نمایی و پیوسته یکنواخت 1400/12/14
یک کلاس متناهی از چند جمله ای های q -متعامد با توزیع گامای معکوس 1400/12/09
حل عددی معادلات حل معادلات با مشتقات جزئی وابسته به زمان غیر خطی با استفاده از توابع پایه‌شعاعی 1400/12/08
شبکه های حمل و نقل 1400/12/07
زیرمدول‌های -(گاما, دلتا)ابتدایی 1400/12/06
حلقه های s-نوتری 1400/12/05
روش های نوع نیوتن در بهینه سازی غیر محدب با اطلاعات نادقیق هسین 1400/12/01
مقایسه‌ی تجربی بین برخی معیارهای انتخاب مدل در مدل‌های خطی آشیانی و غیرآشیانی 1400/11/25
خوشه‌بندی‌ و‌ برآورد‌ تنک‌ در‌ مدل‌های‌ رگرسیونی‌ با‌ ابعاد‌ بالا 1400/11/24
بخش بندی تصاویر پزشکی با بهره جستن از یادگیری انتقال 1400/11/18
گسترش خوشه‌بندی k-میانگین 1400/09/22
مطالعۀ معیارهای اطلاع در شبکه‌های عصبی مصنوعی 1400/09/21
شرط طیف s-نوتری 1400/09/20
تحلیل عددی یک مدل ریاضی در بینایی سنجی با استفاده از دستگاه معادلات انتگرالی درجه دوم 1400/08/04
آزمون برابری میانگین در توزیع چند متغیره لگ نرمال در حضور جرم صفر 1400/07/26
زیر گروه های یکریخت گروه های حل پذیر 1400/07/25
همگرایی جواب های روش هم محلی در فضاهای چند جمله ای تکه ای پیوسته برای معادله انتگرال ولترا نوع دوم منفرد ضعیف 1400/07/24
تصویرها در پوشش محدب دو ایزومتری روی (X)C 1400/07/23
مدول های منظم فون نویمان 1400/07/22
تصویرهای دو-دوری تعمیم‌یافته و پوشش محدب دو ایزومتری روی فضاهای لیپشیتس 1400/07/21
» 1400/07/21 دانشجو: فاطمه مردانی، استاد راهنما: دکتر مقدم فر 1400/07/20
» 1400/07/21 دانشجو: بهنام مسعودی، استاد راهنما: دکتر مقدم فر 1400/07/19
» 1400/07/18 دانشجو: محدثه فرجی ملاده ئی، استاد راهنما: دکتر مسیحا 1400/07/17
» 1400/07/17 دانشجو: اکبر فرد زین کش، استاد راهنما: دکتر فاطمی 1400/07/12
» 1400/07/07 دانشجو: محدثه مختاری، استاد راهنما: دکتر مسجدجامعی 1400/07/04
» 1400/07/07 دانشجو: فاطمه قمی اویلی، استاد راهنما: دکتر مسجدجامعی 1400/07/04
» 1400/06/31 دانشجو: ابوالفضل رضایی، استاد راهنما: دکتر ذاکری 1400/06/29
» 1400/06/31 دانشجو: زهرا کاظمی مجرد، استاد راهنما: دکتر خدایی مهر 1400/06/27
<<   <  1 2  >   >>  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.