شهریه

شهریه نوبت دوم دانشجویان مقطع کارشناسی به ریال

                                                                                     (سال تحصیلی 1400-1399)

ثابت

هر واحد عمومی

هر واحد تئوری

هر واحد عملی

هر واحد نظری پایان نامه

هر واحد عملی پایان نامه

12/000/000

2/500/000

3/400/000

4/600/000

5/700/000

5/700/000

 بورس تشویقی، ویژه دانشجویان نوبت دوم کارشناسی
به منظور تشویق دانشجویان هر دوره ورودی دانشگاه در سهمیه ی نوبت دوم مقطع کارشناسی در هر نیم سال تحصیلی، پس از نیمسال تحصیلی اول، 20 درصد دانشجویان برتر سهمیه نوبت دوم آن ورودی، که دارای معدل کل بالای 16 بوده و در نیمسال قبل حداقل 16 واحد گذرانده باشند، مشمول بخشودگی شهریه معادل 15 درصد شهریه کل (ثابت و متغیر) آن نیم سال می شوند.
تبصره 1- در نیم سال اول که واحدهای دانشجویان توسط دانشکده تعیین می شود، شرطی برای حداقل واحد گذرانده در نظر گرفته نمی شود.
تبصره 2- اعمال این بورس تشویقی پس از قفل نمرات در هر نیم سال انجام شده و در صورتی که دانشجو اضافه پرداخت داشته باشد، به عنوان بستانکاری از دانشگاه در سیستم گلستان ثبت شده و در اولین نیم سال بعدی، اعمال می شود. در نیم سال پایانی در صورتی که بستانکاری وجود داشته باشد، مبلغ مربوطه به حساب دانشجو بازگشت داده می شود.
تبصره 3- اعطای این بورس تشویقی، تنها مربوط به تحصیل در سنوات مجاز آموزشی است.
تبصره 4- این بورس، ویژه دانشجویان نوبت دوم کارشناسی است و به دانشجویان بازگشت به تحصیل، که مشمول پرداخت شهریه می شوند، تعلق نمی گیرد.
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/08
تعداد بازدید:
13805
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.