معرفی هیات اجرائی جذب

با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامي و ضرورت حفظ شأن و قداست والاي محيط آموزش عالي كشور و نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هيأت علمي و لزوم بهره‌وري از استادان فرهيخته، هيأت‌ اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ تشكيل گرديد. بديهي است كه جذب اعضاء هيات علمي مناسب و كارآمد، موجب رشد سطح علمي و فرهنگي دانشگاه از نظر كيفي و كمي و ارتقاء رتبه آن در ميان دانشگاه­هاي داخل و خارج كشور خواهد شد.

 
وظايف هيات اجرائي جذب   

1- شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيات علمي به منظور تكميل حلقه ­هاي علمي؛ ارتقاء سطح علمي گروه­ ها و هم­ افزايي فعاليت ­هاي آموزشي و پژوهشي
2- انجام فراخوان عمومي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه كه دو بار در سال و در ماه‌هاي شهريور و بهمن از طريق وب سايت مركز جذب وزارت علوم به صورت متمركز انجام خواهد شد.
3- تصميم گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام و تمديد يا عدم تمديد قرارداد ( هيات علمي قراردادي، پيماني، طرح سربازي)، تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، ماموريت و انتقال اعضاي هيات علمي در چارچوب آيين نامه ها و مقررات مربوطه
4- اعلام نظر در خصوص جذب اعضاي هيات علمي متقاضي استخدام در دانشگاه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي هاي علمي و صلاحيت عمومي
5- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيات علمي 
6- ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 تركيب اعضاي هيأت اجرايي جذب

1- رئيس مؤسسه (رئيس هيأت اجرائي جذب)

2- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه

3- پنج تا هفت عضو هيأت علمي دانشگاه با پيشنهاد رئيس دانشگاه و انتخاب هيأت عالي جذب

4- دبير هيأت از ميان اعضاي هيأت اجرايي با حكم رئيس دانشگاه منصوب مي‌شود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/16
تعداد بازدید:
1560
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.