فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 107 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم قاسمی اقباش 1401/05/10
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرزین قاسمی 1401/05/05
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا رزاقی 1401/04/18
نشست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین اقاملایی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم منا زارعی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم متینه حاجیان
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم سپیده نصراللهی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم زهرا حسینی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای وحید داودپور
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای میلاد جبری
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای محمد فاضلی حسن آبادی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای فرید شیری
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای علیرضا آقاسی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای سیدمحمدرضا حسینی گنجارودی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای سجاد اسبوچین
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای رامین پولادی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای پرهام خالق نژاد طبری
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای بابک صدیقی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای امین هدایتی هراتبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای آران شعاعی
جلسه دفاع دکتری خانم مریم السادات سیفی
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم عفت جلائیان زعفرانی
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم آتنا ابراهیم خانی
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سیدمحمدعماد اولیائی
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حسین کمالی اردکانی
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم نازنین احمدی دستگردی
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم مهسا بهرامی
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم مریم کشاورز
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم مریم کریمی واجارگاه
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم عطیه ریاسی
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم شیرین ناظم زاده
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم سپیده عیسی پورمتی کلائی
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم تارا غفوری
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای محسن درویش نژاد
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای سیدحمید خلخالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خانم مهسا علیدادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای حمیدرضا آدمی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم یگانه گوگردچیان
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم یاسمن ده حقی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم کیمیا کنعانی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیکا حسینی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهناز خان محمدی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه نیک پوربرنتی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ماه شید وزیری گودرزی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه نادریان
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه پازکی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه اسماعیلی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم غزاله فهمی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عطیه سادات سیدصبور
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده مریم حسینی بلداجی
<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.