حضور بسيج در فضاي مجازي

اهميت حضور بسيج در فضاي مجازي

فناوري ارتباطات و اطلاعات و انقلاب كامپيوتري و اينترنتي، در چند سال اخير تغييرات وسيع و سريعي در جنبه هاي مختلف زندگي جوامع اعم از فرهنگي اجتماعي، اقتصادي و يا سياسي پديد آورده است. به گمان بسياري از انديشمندان، تأثيرات شگرف اين پديده نوين قرن معاصر در امنيت و استقلال ملي تا به آنجا است كه كشورهاي پيشتاز اين عرصه، فاتحان جهان نوين و بهره مندان، نتيجه دستاوردهاي بشري خواهند بود و آن دسته از كشورها كه از اين مهم غافل باشند، در زمره مغلوبان اين دوره از تاريخ محسوب گشته، منابع آنها دستخوش تاراج گرديده و سرنوشتشان توسط ديگران رقم خواهد خورد. از اين رو، ورود توانمند به اين عرصه، ديگر يك انتخاب نبوده و الزامي تاريخي است. در طي 30 سال گذشته انقلاب اسلامي ايران، همواره با انواع جنگ هاي دشمن مورد تهاجم قرار داشته است. جنگ سياسي، نظامي، رواني، نامتعارف و سلاحهاي شيميايي استفاده از عوامل داخلي و ضدانقلاب، تحريك همسايگان و دشمنان خارجي، اما دشمن همچنان در صدد ضربه زدن به نظام اسلامي است و از هر روزنه و يا هر دسيسه و نقشه ا ي به دنبال اهداف خويش است و در آخرين اقدام به طور رسمي جنگ نرم را در عرصه هاي جديد مانند فضاي مجازي طراحي و به اجرا گذارده است. كميته نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان امريكا در لايحه بودجه سال 2010 پنتاگون براي براندازي نرم و شبكه سازي اينترنتي بودجه 55 ميليون دلاري تصويب كرد. اين بودجه و سياست هاي مندرج در آن، بيانگر تغيير عملي، رويكرد جنگ سخت به جنگ نرم عليه نظام جمهوري اسلامي ايران است با عنايب به تاكيدات فرماندهي معظم كل قوا بايد تصريح كرد اين نهاد مقدس با مجهز بودن به عنصر بصيرت همانطور كه در دوران دفاع مقدس از عهده ماموريتهاي حساس خويش برآمد، اكنون نيز با مجهز بودن به عنصر بصيرت همانطور كه در دوران دفاع مقدس از عده ماموريت هاي حساس خويش برآمد، اكنون نيز با مجهز شدن به سلاح فناوري اطلاعات مي تواند به انتظارات فرماندهي معظم كل قوا و ملت مسلمان وظيفه هميشگي خود يعني پاسداري از اسلام و انقلاب اسلامي عمل نمايد كه در اين راه نياز به برخي اقدامات مي باشد كه از جمله آنها:

-نشر فرهنگ و ارزشهاي انقلاب اسلامي، بسيج و دفاع مقدس در فضاي سايبري

-مقابله با تهديد نرم در فضاي سايبري

-استفاده بهينه از توانمنديهاي بسيجيان در فضاي مجازي و هدايت و ساماندهي آنان در راستاي اهداف انقلاب اسلامي

-انجام ماموريتهاي ويژه در فضاي مجازي و جلوگيري از كارشكني ها و ايرادات امنيتي در فضاي مجازي

-وبلاگ نويسي ديني و تعالي بخشي اسلامي

-همكاري هاي متخصصان هنري

-هويت يابي و هويت باني از اصالت ناب ايراني اسلامي

-ارزش آفريني و بهره مندي از نخبگان فرهنگي و سرمايه هاي اجتماعي

-اشاعه موازين و مباني حجاب اسلامي

-رفع شبهات و جبران خلاءهاي موجود در اين حوزه فضاي مجازي براي تاثير در افكار عمومي دانشگاه و جامعه

-تربيت و بكارگيري دانشجويان بسيجي و غيربسيجي و سازماندهي آنها در گروههاي مرتبط براي بهره برداري بيشتر از طريق فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات

-كاهش نقش مخرب دشمنان در فضاي مجازي

-اطلاع رساني به موقع، حجيم و موثر از طريق اينترنت

-ايجاد فضاي مناسب و مطلوب براي افكار عمومي، دانشگاه و جامعه

-مقابله با هرگونه عمليات رواني دشمن و گروههاي افراطي در دانشگاه و جامعه
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/18
تعداد بازدید:
8967
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.