دانشجو: میلاد فتاحی دارنی، استاد راهنما: دکتر علیرضا باصحبت نوین‌زاد، تاریخ دفاع: 1401/06/30
عنوان پایان‌نامه: ناوبری فضاپیما به کمک پالسارهای اشعه‌ی ایکس
  
دانشجو: میلاد فتاحی دارنی
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر علیرضا باصحبت نوین‌زاد
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر مهدی جعفری ندوشن (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر فرشاد پازوکی (دانشگاه آزاد اسلامی/واحد علوم تحقیقات)
 
تاریخ: 1401/06/30
ساعت: -
مکان: سالن دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان
تعداد بازدید:
201
تاریخ:
1401/06/30