تماس با پژوهش
دکتر مهدی جعفری ندوشن (معاون پژوهش و فناوری دانشکده)
تلفن: 73064220
فاکس: 77391512
پست الکترونیک: mjafari(at)kntu.ac.ir 
لیلا قدسی (رئیس کتابخانه و اسناد دانشکده)
تلفن: 73064315
فاکس: 73064313
پست الکترونیک: ghodsi(at)alborz.kntu.ac.ir
سیدداود قدغ (رئیس اداره فناوری اطلاعات دانشکده)
تلفن: 73064335
فاکس: 77391512
پست الکترونیک: dghadagh(at)alborz.kntu.ac.ir
الــناز شجاعی‌زاد (کارشناس خدمات رایانه‌ای دانشکده)
تلفن: 77338181
فاکس: 77391512
پست الکترونیک: aerospace_research(at)kntu.ac.ir 
علی خرمی
تلفن: 73064317
فاکس: 77391512 
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/30
تعداد بازدید:
161