شرکت تعاونی مصرف کارکنان
۱۳۹۹ جمعه ۱۳ تير
 
  توزيع سبد كالاي دولتي در شركت تعاوني دانشگاه   1392/11/19
توزيع سبد كالاي دولتي در شركت تعاوني دانشگاه
  صندوق ديواري انتقادات و پيشنهادات   1392/08/21
مارا در جهت بهبود شركت تعاوني مصرف ياري فرمائيد
  ارتباط با همكاران جهت فروش كالا   1392/08/21
بابت تحويل كالا مراجعه به آقاي مرتضي جعفري مراجعه گردد.
  دعوت به همكاري   1391/11/13
مراكز خريد در شمال -جنوب -مركز- شرق -غرب تهران
  متقاضي كانديد سمت مديريت عامل شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه   1391/11/08
متقاضي كانديد سمت مديريت عامل شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه
  معرفي اتحاديه سراسري كاركنان دولت   1391/09/29
اتحاديه سراسري كاركنان دولت براي خريد لوازم منزل و مواد غذايي در خدمت كاركنان دولت مي باشد.
  شروع بكار سايت اطلاع رساني تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه   1391/09/26
شروع به كار سايت از 14بهمن ماه.
شرکت تعاونی مصرف کارکنان- سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی -میرداماد غربی-پلاک 470-تلفن:84064237