فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 23 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
mirzaee.jpg نام : مجيد
نام خانوادگی: ميرزائي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي مالي
پست الکترونیک : majidmirzaee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1397/04/26
ebrahimi.jpg نام : سيد بابك
نام خانوادگی: ابراهيمي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي مالي
پست الکترونیک : b_ebrahimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/b_ebrahimi
1393/08/11
safaie.jpg نام : ناصر
نام خانوادگی: صفايي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : nsafaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~safaie
1392/12/25
rahmani4.jpg نام : دنيا
نام خانوادگی: رحماني

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : drahmani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~drahmani
1392/12/18
hoseini.jpg نام : سيد جواد
نام خانوادگی: حسيني نژاد

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : hosseininezhad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://www.hosseininezhad.com/
1392/12/18
aghaie2.jpg نام : عبدالله
نام خانوادگی: آقايي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي صنايع
پست الکترونیک : aaghaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~aaghaie
1392/12/01
ramezanian.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: رمضانيان

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : ramezanian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ramezanian
1392/07/10
hamidi121.jpg نام : حجت اله
نام خانوادگی: حميدي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي فناوري اطلاعات
پست الکترونیک : h_hamidi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/h_hamidi
1392/07/10
salmanzade.jpg نام : حامد
نام خانوادگی: سلمان زاده

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي صنايع
پست الکترونیک : h.salmanzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~h.salmanzadeh
1391/02/31
najafi4.jpg نام : امير عباس
نام خانوادگی: نجفي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي مالي
پست الکترونیک : aanajafi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aanajafi
1390/12/10
samimi.jpg نام : ياسر
نام خانوادگی: صميمي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي صنايع
پست الکترونیک : y_samimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~y.samimi
1390/12/10
hoseini2.jpg نام : منيره
نام خانوادگی: حسيني

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي فناوري اطلاعات
پست الکترونیک : hosseini(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseini/index.html
1390/12/10
golami.jpg نام : سعيده
نام خانوادگی: غلامي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : s_gholami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~s.gholami
1388/01/01
roghaniyan.JPG نام : عماد
نام خانوادگی: روغنيان

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي صنايع
پست الکترونیک : e_roghanian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~e_roghanian
1388/01/01
alizadeh.jpg نام : سميه
نام خانوادگی: عليزاده

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي فناوري اطلاعات
پست الکترونیک : s_alizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/s_alizadeh
1387/01/01
satak.JPG نام : مصطفي
نام خانوادگی: ستاك

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي صنايع
پست الکترونیک : setak(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~setak
1387/01/01
mohamadi.jpg نام : شهريار
نام خانوادگی: محمدي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي فناوري اطلاعات
پست الکترونیک : mohammadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mohammadi/
1384/01/01
khosh2.jpg نام : فريد
نام خانوادگی: خوش الحان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي صنايع
پست الکترونیک : khoshalhan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://www.khoshalhan.com/
1382/01/01
bashirzade.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: بشيرزاده

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي مالي
پست الکترونیک : rbashirzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rbashirzadeh/
1382/01/01
shafaee.jpg نام : رسول
نام خانوادگی: شفايي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : shafaei(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~shafaei
1376/01/01
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.