آخرین اخبار
پروژه مشترک بین المللی به سرپرستی دکتر وحید خاکی زاده عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
1400/10/26
از سوی معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اعلام شد
1400/10/26
تقدیر از فرزندان اعضای هیات علمی و کارمندان محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
1400/10/25
دکتر مجید عمید پور، دکتر محمد شرعیات، دکتر حسین صیادی و دکتر شهرام صیدی ژوهشگران پراستناد جهانی
1400/10/20
دستاوردهای پژوهش
دستاوردها، وبینارها و برگزیدگان پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
1400/09/07
قابلیت استفاده از ربات طراحی شده در آموزش جراحی های کاتاراکت و ویترکتومی و جراحی های مشابه
1400/08/30
استخراج مدل غیرخطی کانال فیبرنوری برای سیگنا لهای مخابراتی QAM جهت استفاده در شبکة مخابراتی
1400/08/09
تشخیص مشکلات عملکردی مغز در مراحل مختلف رشد و در سریعترین زمان ممکن بسیار مهم است
1400/08/09
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.