اخبار و اطلاعیه ها
اعلام نتايج بررسي اوليه مدارك متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون سال 9798
تمديد مهلت ثبت نام و اضافه شدن يك رشته به فهرست رشته هاي انتخابي
اطلاعيه دانشگاه اراك
اطلاعيه پذيرش در دانشگاه علامه طباطبايي
اطلاعيه دانشگاه تبريز براي پذيرش دانشجوي بدون آزمون
تسهيلات شيوه نامه هزينه كرد رديف اعتباري استعدادهاي درخشان و چگونگي بهره مندي از آن
اخبار فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون
پذيرش بدون آزمون در دانشگاه شيراز
فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت
شرايط پذيرش بدون آزمون دانشگاه شهيد بهشتي
اطلاعيه پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي فردوسي مشهد و تربيت مدرس
اخبار اعلام نتایج پذیرش بدون آزمون
پذيرفته شدگان مقطع دكتري بدون آزمون در نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 با استناد به آيين نامه هاي استعدادهاي درخشان
اعلام پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون( استعدادهاي درخشان) سال تحصيلي 98-97 . دانشگاه هاي ديگر. 2
اعلام اسامي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد( استعداد درخشان) سال تحصيلي 98-97 . متقاضيان دانشگاه هاي ديگر.
پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد بدون آزمون( استعداد درخشان) پس از اعمال انصراف هاي دريافت شده براي سال تحصيلي 98-97 - متقاضيان دانشگاه
اخبار و اطلاعیه های بنیاد ملی نخبگان
لزوم ثبت نام و ارائه درخواست در سامانه سينا براي بهره مندي از تسهيلات بنياد ملي نخبكان
اسامي پذيرفته شدگان نهايي جايزه شهيد احدي
امكان بارگذاري مدارك مربوط به جايزه اعتبار شركت در مجامع علمي
ثبت نام و ارائه درخواست براي بهره مندي از جايزه هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان در سال تحصيلي 98-97(شرايط، مهلت ارائه درخواست و ...)
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.