جلسه كميته ناظر بر نشريات
جلسه كميته ناظر بر نشريات
جلسه كميته ناظر بر نشريات
جلسه كميته ناظر بر  نشريات مورخ 95/11/11 برگزار شد و در آن اين موارد تصويب شد: 1- صدور مجوز نشريه ي شاخص به صاحب امتيازي انجمن علمي نقشه برداري و مدير مسئولي خانم شفيعي 2- انتقال مدير مسئولي نشريه نثر نصير از خانم خواره به خانم شريعت پناهي 3- انتقال مدير مسئولي و سردبيري نشريه نسل سوم از خانم ها پورناصر و مهدوي به خانم ها توكلي و اسدي.
 
 
 
تاریخ:
1395/11/13
تعداد بازدید:
640
منبع:
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.