جلسه كميته ناظر بر نشريات
جلسه كميته ناظر بر نشريات
جلسه كميته ناظر بر نشريات
جلسه كميته ناظر بر نشريات دوشنبه 17 آبان 95 ساعت 14 در اتاق جلسات فرهنگي برگزار شد و در آن نشريه ي فرهنگي سياسي اجتماعي "بارقه" به صاحب امتيازي ومدير مسئولي محمد امين مبيني مجوز انتشار يافت.همچنين مدير مسئولي نشريه انجمن علمي مكانيك با نام "گشتاور"به خانم مسچي انتقال يافت و سردبيري آن به خانم طاهري واگذار شد. تصميم درمورد انتقال مدير مسئولي و سردبيري نشريه ي "اكسير" به افراد جديد به جلسه ي آتي كميته ناظر بر نشريات موكول شد.
 
 
تاریخ:
1395/08/18
تعداد بازدید:
709
منبع:
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.