آرشيو انتصابات

 

 

آقای دکترخالقي
مدير دفتر انتقال فناوري دانشگاه
1390/03/02
آقای دکتر رضا کرمی محمدی
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران
1390/03/01
آقای دکتر حمید خرسند
مدیر امور پژوهش و ارتباط با صنعت
1390/2/28
آقای دکتر امیر عباس نجفی
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع
1390/2/25
آقای دکتر احسانیان مفرد
ریاست دانشکده مهندسی برق
1390/2/25
آقای دکتر مهرزاد شمس
معاون دانشجویی دانشگاه
1390/2/24
 آقای دکتر علی اصغر آل شیخ
 رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
1390/2/14
آقای دکتر محسن
سلطانپور
معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي عمران
1390/2/13
آقای دکتر محمودرضا عبدی
مدیر گروه مهندسی خاک و پی دانشکده مهندسی عمران
1390/2/13
آقای دکتر کریم عباس زاده
سرپرست امور اداری دانشگاه 
1390/2/10
 آقای دکتر حسن میرزابزرگ
  مدیر خدمات آموزشی دانشگاه
 1390/2/5
 آقای دکتر احمد رادان
 مدیر کل دفتر همکاریهای بین االمللی دانشگاه
1390/2/5
  آقای دکتر علی اصغر آل شیخ
 رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
1390/2/3
  آقای دکتر علی اکبر آبکار
  سرپرست آزمایشگاه پردازش تصاویر رقومی
1390/1/31
  آقای دکتر بهزاد وثوقی
  سرپرست آزمایشگاه ژئودزی کلاسیک و میکروژئودزی
1390/1/31
  آقای دکتر محمد رضا ولدان زوج
  سرپرست آزمایشگاه فتوگرامتری کلاسیک و تحلیلی
1390/1/31
  آقای دکتر محمد رضا مباشری
 سرپرست آزمایشگاه سنجش از دور
1390/1/31
  آقای دکتر مهدی مختار زاده
 سرپرست آزمایشگاه مطالعات یخچال های طبیعی با استفاده از تصاویر سنجش از دور
1390/1/31
  آقای دکتر علی محمدزاده
 سرپرست آزمایشگاه آموزشی فتوگرامتری فضایی
1390/1/31
 آقای دکتر محمدرضا صاحبی
 سرپرست آزمایشگاه سنجش از دور راداری
1390/1/31
آقای دکتر حمید عبادی
سرپرست آزمایشگاه آموزشی فتوگرامتری رقومی
1390/1/30
آقای دکتر محمد سعدی مسگری
LIS &GIS سرپرست آزمایشگاه آموزشی
1390/1/30
آقای دکتر علی منصوریان
سرپرست آزمایشگاه آموزشی برنامه سازی پیشرفته و سیستم های مدیریت پایگاه اطلاعات
1390/1/30
آقای دکتر مسعود ورشوساز
سرپرست آزمایشگاه آموزشی فتوگرامتری برد کوتاه
1390/1/30
آقای دکتر عبدالله آقایی
رئیس دانشکده مهندسی صنایع
1389/12/07
آقای دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
معاون آموزشی دانشکده مهندسی نقشه برداری
1389/11/25
آقای دکتر علیرضا باصحبت نوین زاده
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی هوافضا
1389/11/12
آقای دکتر شعبان قلندرزاده
مدیر گروه ریاضی
1389/10/26
آقای دکتر مسعود علی اکبر گلکار
سرپرست آزمایشگاه آموزشی اندازه گیری و مدار
1389/10/25
آقای دکتر حمید خالوزاده
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مدل سازی و شناسایی سیستمها
1389/10/25
خانم دکتر سمیه علیزاده
مدیر گروه فناوری اطلاعات - الکترونیکی
1389/10/22
خانم دکتر سعیده غلامی
مدیر گروه صنایعالکترونیکی
1389/10/22
آقای دکتر سیدامیرالدین صدرنژاد
عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه
1389/10/20
آقای دکتر رحمت الله قاجار
عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه
1389/10/20
آقای دکتر بهزاد وثوقی
عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه
1389/10/20
آقای دکتر حمید شهریاری
عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه
1389/10/20
آقای دکتر کمال محامدپور
عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه
1389/10/20
آقای دکتر علی کشاورز ولیان
دبیر هیأت ممیزه دانشگاه
1389/10/18
آقای دکتر بهزاد وثوقی
عضو حقوقی هیأت ممیزه دانشگاه
1389/10/18
آقای دکتر محمد حسین سیادتی
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک
1389/10/12
آقای دکتر سید مسعود مقدس تفرشی
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مدیریت انرژی و سیستم های توزیع
1389/10/12
آقای دکتر سید مسعود مقدس تفرشی
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مدیریت انرژی و سیستم های توزیع
1389/10/12
آقای دکتر مسعود ورشوساز
رئیس دانشکده مهندسی نقشه برداری
1389/10/06
آقای دکتر بهزاد وثوقی
معاون آموزشی و تخصیلات تکمیلی دانشگاه
1389/10/06
آقای دکتر سید محمدتقی بطحایی
سرپرست آزمایشگاه آموزشی سیستم های قدرت
1389/10/06
آقای دکتر محمد طالعی
سرپرست آزمایشگاه آموزشی نقشه سازی رقومی
1389/10/01
آقای دکتر علی جباری
عضو هیأت علمی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر جعفر روشنی یان
عضو هیأت علمی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر حمید شهریاری
عضو هیأت علمی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر محمود احمدی انعطاری
عضو هیأت علمی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر کمال محامدپور
عضو حقیقی شورای دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر سعید بلالایی
عضو حقیقی شورای دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر محمد شرعیات
عضو حقیقی شورای دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر احمد رادان
سرپرست دوره مشترک با دانشگاه هانوفر
1389/9/16
آقای دکتر سید علی اکبر موسویان
سرپرست آزمایشگاه آموزشی دینامیک و ارتعاشات
1389/9/16
 آقای دکتر جمال زمانی اشنی
 مدیر گروه ساخت و تولید
 1389/9/13
آقای دکتر حمید ابریشمی مقدم
سرپرست دوره مشترک مهندسی پژشکی با دانشگاه پیکاردی فرانسه
1389/9/13
آقای دکتر کشاورز ولیان
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
1389/9/9
آقای دکتر علی مظفری
مدیر فرهنگی دانشگاه
1389/8/23
آقای دکتر رضا جعفری
سرپرست آزمایشگاه پژوهشی اندازه گیری بیومدیکال
1389/8/22
آقای دکتر افشار هنرور
مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه
1389/8/19
خانم سعیده شریفی
مدیر امور مالی دانشگاه
1389/8/18
آقای دکتر فرشید رئیسی
عضو کمیته منتخب دانشکده مهندسی برق
1389/8/4
آقای دکتر محمد حسین حامدی
رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
1389/8/2
آقای محمدرضا یعقوبی
مسئول اجرایی بنیاد خواجه نصیرالدین طوسی
1389/8/1
آقای دکتر امیر علی نیکخواه
مدیر گروه های دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی و مهندسی فضایی دانشکده مهندسی هوافضا
1389/7/24
آقای دکتر مهران میرشمس
مسئول دوره مشترک کارشناسی و دکتری مشترک دانشکده مهندسی هوافضا
1389/7/24
خانم دکتر فلورا حشمت پور
سرپرست آزمایشگاه شیمی معدنی دانشکده علوم
1389/7/20
آقای دکتر مهرداد وحدتی
نماینده شورای پژوهشی در شورای دانشگاه
1389/7/13
آقای دکتر سعید رضا صباغ یزدی
عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد دانشگاه
1389/7/3
آقای دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی
عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه
1389/7/3
آقای دکتر سعید رضا صباغ یزدی
عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه
1389/7/3
آقای دکتر روشنی یان
رئیس دانشکده مهندسی هوافضا
1389/6/30
آقای دکتر سید مسعود میرطاهری
مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار لرزه ای سازه ها
1389/6/29
خانم دکتر فرشته ملک
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
1389/6/22
آقای دکتر محمدرضا پیغامی
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
1389/6/22
آقای دکتر جهانبخش قاسمی
معاون پژوهشی دانشکده علوم
1389/6/22
آقای دکتر حمید شهریاری
عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه
1389/6/14
آقای دکتر حمیدشهریاری
عضو کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری
1389/6/14
آقای دکتر حمید شهریاری
عضو هیئت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی دانشگاه
1389/6/14
آقای دکتر حمیدشهریاری
عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد دانشگاه
1389/6/14
آقای دکتر سید علی اکبرموسویان
مدیر گروه مکاترونیک
1389/6/9
آقای دکتر عبدالرسول قاسمی
سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق
1389/6/9
آقای دکتر حمید شهریاری
مدیر کل دفتر طرح و برنامه دانشگاه
1389/6/9
آقای دکتر مصطفی برقی
مدیر گروه سازه دانشکده مهندسی عمران
1389/6/8
آقای دکتر مهرداد وحدتی
مدیر کل امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه
1389/5/28
آقای دکتر مجید قاسمی
سرپرست دانشگاه
1389/5/14
آقای دکتر محمود هادی زاده
رئیس دانشکده علوم
1389/4/30
آقای دکتر حبیب الله مینو
مسئول راه اندازی گروه آموزشی و پژوهشی گداخت هسته ای
1389/4/29
آقای دکتر محمد شرعیات
مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
1389/4/28
حجت الاسلام حمیدرضا نوری
معاون فرهنگی دانشگاه
1389/4/27
آقای دکتر علی عفاری
مدیر گروه طراحی جامدات دانشکده مهندسی مکانیک
1389/4/14
آقای دکتر علی احمدی
سرپرست پژوهشکده نوع 2فناوری اطلاعات
1389/3/29
خانم دکتر فرشته ملک
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
1389/3/29
آقای دکتر محمد حسین حامدی
سرپرست دفتر طرح وبرنامه
1389/3/24
آقای دکتر جعفر روشنی یان
مدیر مرکز پژوهشی طراحی سامانه های پرتاب فضایی دانشکده مهندسی هوافضا
1389/3/23
آقای دکتر علی احمدی
سرپریت آزمایشگاه های آموزشی سیستم عامل و پایگاه داده دانشکده مهندسی برق
1389/3/22
آقای حمیدرضا سعادت
معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی هوافضا
1389/3/22
آقای دکتر امیر علی نیک خواه
مسئول دوره دکتری مشترک دانشکده مهندسی هوافضا
1389/3/22
آقای دکتر سعید اصیل قره باغی
مدیر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی عمران
1389/3/22
آقای دکتر علی مظفری
مسئول دوره کارشناسی مشترک دانشکده مهندسی هوافضا
1389/3/22
آقای دکتر محمدرضا کاویانپور
مدیر گروه آب دانشکده مهندسی عمران
1389/3/19
آقای حسین هاشم پور
سرپرست امور مالی دانشگاه
1389/3/19
آقای مهدی غفاری
معاونت طرح و برنامه دانشگاه
1389/3/19
آقای دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
سرپرست آزمایشگاه سیستم های تعیین موقعیت مکانی دانشکده مهندسی نقشه برداری
1389/2/20
آقای دکتر حمید شاملو
سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده مهندسی عمران
1389/2/20
آقای دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
سرپرست آزمایشگاه سیستم های تعیین موقعیت مکانی دانشکده مهندسی نقشه برداری
1389/2/20
آقای دکتر مسعود علی اکبرگلکار
 سرپرست آزمایشگاه رله و حفاظت دانشکده مهندسی برق
1389/2/19
آقای دکتر جعفر روشنی یان
مدیر گروه پژوهشی طراحی سامانه فضایی دانشکده مهندسی
1389/2/14
آقای دکتر سید محمد رضا خلیلی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
1389/2/11
آقای دکتر مهرزادشمس
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک
1389/2/11
آقای دکتر مجید عمیدپور
مسئول راه اندازی دانشکده انرژی
1389/2/11
آقای رضا کرمی محمدی
معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی عمران
1389/2/6
آقای دکتر مصطفی ستاک
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده صنایع
1389/2/6
آقای مهندس مهدی زمانیان
مسئول راه اندازی آزمایشگاه مبانی کامپیوتر دانشکده مهندسی برق
 1389/2/6
آقای دکتر جهانبخش قاسمی
سرپرست آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشکده علوم
1389/2/1 
خانم آرزو پور احمدی
   سرپرست کتابخانه و اسناد دانشکده علوم
 1389/2/1 
  آقای دکتر داود آسمانی
   سرپرست آزمایشگاه آموزشی مدار منطقی دانشکده مهندسی برق
1389/1/30 
آقای دکتر کمال محامدپور
 مشاور اجرایی ریاست دانشگاه
1389/1/29 
 خانم دکتر فاطمه درویش
سرپرست آزمایشگاه شیمی آلی دانشکده علوم
 1389/1/25
آقای مهندس مرتضی نوریان
مسئول راه اندازی آزمایشگاه های معماری کامپیوتر و پردازش موازی دانشکده مهندسی برق
  1389/1/18
 آقای دکتر محمد یوسف درمانی
 مسئول راه اندازی ازمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشکده مهندسی برق
  1389/1/18
آقای دکتر سعیدرضا صباغ یزدی
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی و عضو شورای دانشگاه
  1389/1/18
 آقای دکتر امیر رضا شاهانی
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  1389/1/17
آقای دکتر امیرعلی نیکخواه
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی هوافضا
  1389/1/17
آقای دکتر جعفر روشنی یان
مدیر گروه سدف دانشکده مهندسی هوافضا
  1389/1/17 
آقای دکتر مسعودمیرزایی
معاون آموزشی دانشکده مهندسی هوافضا
  1389/1/17 
آقای دکتر امیرمسعود سوداگر
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مدارها و سیستم های مجتمع دانشکده مهندسی برق
  1389/1/15 
آقای دکتر فرهاد اکبری برومند
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی ادوات نیمه رسانا دانشکده مهندسی برق
   1389/1/15
آقای دکتر داود آسمانی
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی سیگنال و سیستم های الکترونیکی دانشکده مهندسی برق
   1389/1/15
آقای دکتر حسین شمسی
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مدارهای میکروالکترونیک و آموزشی تکنیک پالس دانشکده مهندسی برق
   1389/1/15
 آقای دکتر شهریار محمدی
مدیر گروه مهندسی صنایع ( آموزش الکترونیکی) دانشکده مهندسی صنایع
  1389/1/15 

 

تاریخ به روز رسانی:
1390/10/03
تعداد بازدید:
17758
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.