استقرار بازرسان سازمان بازرسي كل كشور براي بررسي عملكرد در دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي
 
در اجراي وظايف مندرج در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و آيين نامه اجرايي آن به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي دولتي، هيئتي متشكل از بازرسان سازمان بازرسي كل كشور براي «بررسي عملكرد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي طي سه سال اخير» مستقر و آماده دريافت هر گونه نظر، پيشنهاد و يا انتقاد هاي مرتبط با موضوع بازرسي مي باشند.
 
تلفن مستقيم: 88795913
تلفن داخلي: 439
محل استقرار: سازمان مركزي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، طبقه چهارم، اتاق جلسات معاونت پژوهشي
سامانه رسيدگي به شكايات و اعلامات سازمان بازرسي: shekayat.bazresi.ir
تلفن ستاد خبري: 136
تعداد بازدید:
1744
تاریخ:
1398/07/20
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.