كنفرانس پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران برگزار مي شود.
پنجمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري 13 و 14 دي ماه توسط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار مي شود.
پنجمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري 13 و 14 دي ماه توسط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار مي شود.

به گزارش روابط عموميِ؛ به نقل از مهر، محمدرضا كاويان پور، رئيس كنفرانس پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اين همايش با هدف ارتباط پژوهشگران و صنعتگران برگزار مي شود.وي افزود: اين كنفرانس در سه محور اصلي مهندسي عمران، معماري و برنامه ريزي شهري و پايش كيفيت ساخت و ساز برگزار مي شود.عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تاكيد كرد: در حاشيه اين همايش نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن تهران برگزار خواهد شد.كاويان پور تاكيد كرد: در اين همايش به موضوعات مديريت مخاطرات طبيعي و بحران هاي انسان ساز، حمل و نقل، ارتباطات، ترافيك و روسازي، بافت هاي تاريخي و مديريت پسماند در شهرها پرداخته خواهد شد.

تاریخ:
1396/10/16
تعداد بازدید:
123
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.