نشست هاي تجربه هاي آموزشي اساتيد در دانشگاه برگزار شد
نشست هاي تجربه هاي آموزشي اساتيد در دانشگاه برگزار شد
با هدف ارائه نوآوري هاي آموزشي اساتيد؛
نشست هاي تجربه هاي آموزشي اساتيد در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شد
به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دكتر محمود احمديان رئيس مركز ارتقا فرآيندهاي يادگيري و ياددهي و شاخه انجمن آموزشي مهندسي در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: اولين جلسه نشست هاي تجربه هاي آموزشي اساتيد اين دانشگاه 14 ارديبهشت ماه با ارائه 14 استاد برگزار شد.
وي افزود: دومين جلسه اين نشست نيز 27 خردادماه با ارائه 10 نفر از اساتيد برگزار شد و درحال برنامه ريزي براي برگزاري سومين نشست در اين زمينه هستيم.
اين استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تاكيد كرد: از ميان حدود 320 عضو هيات علمي اين دانشگاه، تعداد زيادي از اساتيد داراي ابتكار و نوآوري آموزشي هستند كه روش هاي آنها مورد توجه دانشجويان نيز قرار گرفته است.
دكتر احمديان خاطرنشان كرد: هدف از برگزاري اين نشست ها ارائه نوآوري و ابتكار آموزشي اساتيد دانشگاه بوده است.
وي عنوان كرد: با برگزاري اين نشست ها بستري فراهم شده تا اساتيد نوآوري و ابتكارات آموزشي خود را با ديگر اساتيد به اشتراك گذارند.
اين استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اظهار داشت: اين جلسات با همكاري دانشگاه و مركز ارتقا فرآيندهاي يادگيري و ياددهي دانشگاه و شاخه انجمن آموزش مهندسي دانشگاه برگزار شده است.
دكتر احمديان خاطر نشان كرد: اين جلسات از سوي شاخه انجمن آموزش مهندسي دانشگاه به اساتيد ديگر دانشگاه ها نيز اطلاع رساني شده است و طي دو جلسه برگزاري اين نشست ها شاهد حضور اساتيد از ديگر دانشگاه هاي كشور نيز بوده ايم.
وي عنوان كرد: مطالب ارائه شده در اين نشست ها نيز جمع آوري شده است تا در آينده از آنها استفاده شود.
اين استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: در اين جلسات هر استاد طي 15 دقيقه تجربه هاي آموزشي خود را براي شركت كنندگان ارائه مي كند.
تاریخ:
1398/03/29
تعداد بازدید:
280
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.