اطلاعيه شماره 2:آگهي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دكتراي سال 98 پذيرفته شدگان (با آزمون و بدون آزمون )

آگهي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دكتراي سال  98

( با آزمون و بدون آزمون)

ضمن تبريك و آرزوي توفيق براي كليه پذيرفته شدگان دانشگاه در سال تحصيلي جديد، به اطلاع مي رساند ثبت نام از پذيرفته شدگان، در دو مرحله به صورت الكترونيكي و مراجعه حضوري به دانشكده انجام مي گيرد. در مرحله ثبت نام الكترونيكي (مرحله اول) لازم است پذيرفته شدگان با مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه، اطلاعات فردي و تحصيلي خود را تكميل نموده و مدارك لازم براي ثبت نام را بارگذاري و در پايان گواهي پذيرش غيرحضوري را چاپ نمايند؛ در مرحله مراجعه حضوري(مرحله دوم) با در دست داشتن گواهي پذيرش غير حضوري و اصل مدارك بارگذاري شده در سامانه، شخصاً (مراجعه حضوري شخص دانشجو الزامي است) در روز شنبه 23/شهريور ماه 1398 (برابر زمان بندي مندرج در سايت دانشكده مربوطه) جهت مطابقت و كنترل مدارك ثبت نامي و پذيرش نهايي به دانشكده محل تحصيل مراجعه نمايند.

قابل ذكر است مدارك بارگذاري شده توسط دانشجو، قبل از شروع مرحله دوم (مراجعه حضوري) بايد توسط اين مديريت در سيستم گلستان بررسي و تأييد شود، بنابراين لازم است پذيرفته شدگان بطور مستمر وضعيت تأييد مدارك خود را در سامانه ثبت نام (سيستم گلستان)، كنترل و نواقص احتمالي را برطرف نمايند تا مراحل بعدي ثبت نام و پذيرش نهايي امكان پذيرشود.

 ضمناً عدم مراجعه در زمان تعيين شده به منزله انصراف از تحصيل بوده و از پذيرفته شدگاني كه در روزهاي مقرر مراجعه نكنند به هيچ عنوان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 

o       ثبت نام الكترونيكي از روز دوشنبه مورخ 11 /06 /1398 شروع و در ساعت 24  روز جمعه مورخ  15 /06 /1398  به اتمام خواهد رسيد.

o       آدرس سامانه آموزشي دانشگاه:  http://golestan.kntu.ac.ir 

o        شناسه كاربري و گذرواژه جهت ورود به پرتال ثبت نام :

·        شناسه كاربري:   كد ملي + 981 K  (بدون فاصله)

·        گذرواژه:  كد ملي

·        جهت مشاهده راهنماي ثبت نام الكترونيكي اينجا را كليك نماييد. p1

 

توجه : بارگذاري  اصل مدارك  زير در ثبت نام الكترونيكي الزامي است:

o       در صورت بارگذاري كپي هريك از مدارك، مدرك مذكور توسط اين مديريت تاييد نخواهد شد.

·         عكس (لازم است عكس جديد در سيستم گلستان با حجم بيش از 8 Kb و كمتر از 12 Kb بارگذاري شود)  تغيير عكس پس از پذيرش حضوري در سيستم گلستان به هيچ عنوان امكان پذير نبوده و تمامي مدارك تحصيلي با عكس بارگذاري شده صادر خواهد شد.

·        كارت ملي(پشت و رو)

·        شناسنامه (تمام صفحات)

·        مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي با قيد معدل كل(ارائه مدرك فراغت از تحصيل مقطع كارداني حاوي معدل كل براي فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته و همچنين در صورت ارائه دانشنامه كارداني، بارگذاري ريزنمرات حاوي معدل كل الزامي است)

·        مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد (در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات حاوي معدل كل الزامي است)

·        گواهي معدل براي دانشجويان سال آخركارشناسي ارشد با قيد معدل كل و واحدهاي گذرانده تا 30 /11 /97  (براي دريافت فرم­­ معدل كليك نماييد)p2

·        گواهي تاييد تاريخ فراغت از تحصيل و معدل براي دانشجويان سال آخر كارشناسي ارشد كه تا 31 /6/ 98 فارغ التحصيل مي شوند و فارغ التحصيلاني كه فاقد مدرك بوده و يا مدرك فراغت آنها فاقد معدل مي باشد (براي دريافت فرم­­ معدل كليك نماييد) p3  

توجه : كليه فرم ها با مهر و امضاي معاونت آموزشي / مدير تحصيلات تكميلي / مدير امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل

مقاطع قبلي مورد قبول مي باشد.

·        حكم مرخصي سالانه و يا موافقت كتبي بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل تمام وقت از ارگان محل خدمت (براي شاغلين وزارتخانه ­ها، سازمان­ها و نهادهاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كشور)  تأكيد مي گردد انجام مراحل ثبت‌نام منوط به ارائه گواهي مذكور مي‌باشد و در صورت عدم ارائه گواهي، ادامه روند ثبت نام امكان پذير نخواهد بود.

·        مدارك مربوط به استفاده از سهميه مربيان (حكم استخدامي هيئت علمي رسمي يا رسمي آزمايشي دانشگاه هاي دولتي)

·        فرم تعهد آموزش رايگان براي دانشجويان روزانه (لازم است فرم مربوطه از اينجا  دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) p4

·        فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان سال آخر (لازم است فرم مربوطه از اينجا  دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) p5

·        گواهي مدرك زبان بين الملل قابل قبول دانشگاه مطابق جدول (اينجا كليك كنيد) p6

·        فرم تعهد ثبت نام مشروط پذيرفته شدگان بدون آزمون (اينجا كليك كنيد) p7

·        كارت پايان خدمت سربازي  يا معافيت دائم/موقت  

·        برگه اعزام به خدمت فاقد تاريخ غيبت براي دانشجويان مشمولي كه  فرجه يكساله بعد از فراغت از تحصيل آنان به پايان رسيده و تاريخ اعزام مندرج در آن تا زمان ثبت نام  به اتمام نرسيده باشد/ براي دانشجويان سال آخر گواهي معدل با تأييد تاريخ فراغت از تحصيل تا 31/ 6/ 98 مجدداً بارگذاري شود.

·        برگه ترخيص از خدمت سربازي با درج اعلام موافقت با ادامه تحصيل براي مشمولين حين خدمت :

(اينگونه پذيرفته شدگان (مشغول به خدمت سربازي) لازم است با در دست داشتن مدرك شناسايي معتبر جهت اخذ گواهي ترخيص از خدمت، طي روز دوشنبه 11/ 6/ 98  از ساعت 8:30 لغايت 12:30 به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس : ميرداماد غربي- پلاك 470 مراجعه نمايند. (مراجعه والدين دانشجو با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر بلامانع است.)

 تطبيق مدارك و ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان مشغول به خدمت سربازي، بعد از ترخيص كامل از خدمت و ارائه گواهي موافقت با ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي ناجا انجام خواهد گرفت.

 

يادآوري مهم :

o       پذيرفته­ شدگان لازم است پس از انجام ثبت­ نام الكترونيكي(اينترنتي) روز شنبه مورخ  23/ شهريور ماه 98 (برابر برنامه زمانبندي مندرج درسايت دانشكده مربوطه) با در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده و گواهي پذيرش غيرحضوري ( بعد از اتمام ثبت نام از سيستم چاپ شود) شخصاً براي پذيرش حضوري به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

o       در بارگذاري مدارك، رعايت وضوح (حداقل حجم kb 200 و حداكثر حجم kb 400) در سيستم ثبت نام الزامي است.

o       با توجه به اينكه تنها سال تولد پذيرفته­ شدگان در سيستم گلستان ثبت شده است، ضروري است نسبت به درج كامل تاريخ تولد (شامل روز، ماه و سال) در سيستم اقدام نمائيد. اصلاح و تكميل اطلاعات فردي، تحصيلي، آموزشي، آدرس و... در سيستم گلستان الزامي است. مسئوليت هرگونه تناقض و اشتباه در اطلاعات به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

با توجه به راه اندازي سيستم بايگاني الكترونيكي در دانشگاه، اصل مدارك ثبت­نامي پذيرفته شدگان پس از اتمام مراحل ثبت نام، جهت حفظ و نگهداري آنها تا پايان دوره تحصيل عودت داده خواهد شد، بنابراين لازم است دانشجويان در حفظ و نگهداري آنها كوشا بوده و در صورت نياز به دانشگاه ارائه نمايند.

 

پذيرفته ­شدگان بدون­آزمون (استعداد­درخشان) :

لازم­است پس از تكميل مراحل ثبت نام (ثبت نام الكترونيكي، پذيرش نهايي در دانشكده و انتخاب واحد) با مراجعه به آدرس: https://sd.sanjesh.org/Article.aspx?id=1&id=1    از  نحوه دريافت  و تكميل فرمهاي صلاحيت عمومي  و  واريز هزينه اطلاع حاصل نموده و پس از آن در  روز 15/ 7/ 98 از ساعت 8 الي 12 با در دست داشتن فرمهاي تكميل شده، فيش واريزي و مدارك لازم به اين مديريت مراجعه نمايند.

 

پرداخت هزينه ثبت نام:

·        كليه پذيرفته شدگان ملزم به پرداخت مبلغ 000/ 350 (سيصد و پنجاه هزار ريال) بابت خدمات ثبت نام در مرحله ثبت نام الكترونيكي مي باشند.

·        پرداخت شهريه علي الحساب براي دانشجويان دوره شبانه (000/000/ 45 ريال معادل چهار ميليون و پانصد هزار تومان)

بديهي است بارگذاري مدارك و ورود  اطلاعات به تنهايي به منزله پذيرش دانشجو نخواهد بود و ثبت نام پذيرفته شدگان پس از تأييد مدارك و اطلاعات دانشجو در سيستم گلستان و تطبيق اصل مدارك ، قطعي شده و امكان انتخاب واحد ايجاد خواهد شد.

o       كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص خدمات دانشجويي و تكميل پرونده مربوطه به آدرس الكترونيكي http://daneshjoo.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

o       كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص كارنامه سلامت روان به آدرس الكترونيكي http://portal.saorg.ir/mentalhealth   و براي كارنامه سلامت جسماني به آدرس  https://portal.saorg.ir/physicalhealth  مراجعه نمايند.

o       پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص موارد مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر به آدرس الكترونيكي http://shahed.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

o       كليه پذيرفته شدگان مي ­بايست جهت تكميل فرم اطلاعات فردي به آدرس الكترونيكي  http://herasat.kntu.ac.ir  مراجعه نمايند.

پذيرفته شدگان محترم:

در صورت بروز مشكل درثبت نام الكترونيكي و براي مشاهده پاسخ  سوالات احتمالي  در اين زمينه مي توانيد به آدرس : https://grad.kntu.ac.ir بخش سوالات متداول گروه داوطلبان پذيرش و دانشجويان جديدالورود مراجعه نماييد.
 چنانچه سئوال جديدي داشته باشيد كه در ليست سئوالات مذكور وجود ندارد مي توانيد از طريق آدرس ايميل  Paziresh@kntu.ac.ir   سئوالات خود را مطرح كرده و پس از 24 ساعت جواب آن را در همان بخش سئوالات متداول ملاحظه نماييد.

 

مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

دهم شهريور ماه 1398

 

 

تعداد بازدید:
3417
تاریخ:
1398/06/10
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.