هوش تجاري يك رويكرد مديريتي - دكتر شهريار محمدي
هوش تجاري يك رويكرد مديريتي - دكتر شهريار محمدي
نام كتاب: هوش تجاري يك رويكرد مديريتي
مترجمين: دكتر شهريار محمدي-مهندس هما زاهد پاشا-مهندس مهسا نجفي
سال چاپ: بهمن ماه 1392
انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
تاریخ:
1392/11/01
تعداد بازدید:
627
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.