مدير دفتر و شرح وظايف

 Image result for ‫دکتر علیرضا صالحی خواجه نصیر‬‎

مديريت دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه : جناب آقاي دكتر عليرضا صالحي
مرتبه علمي : استاد

تلفن : 88881004
دورنگار:84064540  
پست الكترونيكي : salehi@kntu.ac.ir
لينك به صفحه وب شخصي
 شرح وظايف مدير: 
  •  ارزيابي و ارتقاي كيفيت آموزشي در دانشگاه
  • بررسي ميزان تحقق هدف هاي كمي و كيفي تعيين شده در نظام آموزش عالي در دانشگاه
  • نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي آموزشي
  • نظارت بر اجراي مصوبات شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت آموزش عالي در دانشگاه
  • ارزيابي دوره اي كيفيت آموزشي از طرف دانشجويان، دانش آموختگان و اعضاي هيات علمي
  • بررسي و نظارت بر روند فعاليت هاي پژوهشي گروه هاي تخصصي
  • بررسي و نظارت بر تكميل آمارهاي موجود آموزشي و پژوهشي و ارائه راهكارهاي مناسبت جهت بهبود كيفيت آموزشي و ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي
  • نظارت بر انجام وظايف مربوط به دبيرخانه كميته منتخب دانشگاه جهت بررسي و اعطاي ترفيع اعضاي هيات علمي
  •  برنامه ريزي براي نظارت و ارزيابي تمام بخش هاي دانشگاه و تصميم گيري بر اساس نتايج آن

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/29
تعداد بازدید:
2344
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.