برنامه درسي كارشناسي ارشد
 
 سرفصل قديم رشته رياضي كاربردي مصوب وزارت متبوع 
 سرفصل رشته رياضي كاربردي مصوب وزارت متبوع 
سرفصل رشته رياضي محض مصوب وزارت متبوع 
سرفصل رشته آمار و علوم رايانه مصوب وزارت متبوع 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/30
تعداد بازدید:
1755
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.