آيين نامه هاي آموزشي كارشناسي ارشد
 
 
آيين نامه هاي آموزشي

 آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد

 آئين نامه تغيير شيوه از آموزش محور به آموزشي- پژوهشي

 آيين نامه وزارتي پذيرش دكتري بدون آزمون - استعداد درخشان 

آئين نامه آموزشي كارشناسي ارشد سال94 به بعد
  آئين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي 

  
  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/21
تعداد بازدید:
1719
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.