رياضي 2
تمرینات
   تمرینات مربوط به خط و صفحه،فضا
   خط مماس، خمیدگی، انحنا و دایره بوسان
   حد و پیوستگی و مشتقات جزئی توابع چندمتغییره
   کاربرد مشتقات جزئی و تابع پتانسیل
   بهینه سازی
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/18
تعداد بازدید:
59
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.