رياضي 2
 تمرينات

 
تمرينات مربوط به خط و صفحه،فضا

خط مماس، خميدگي، انحنا و دايره بوسان

 
حد و پيوستگي و مشتقات جزئي توابع چندمتغييره
 
كاربرد مشتقات جزئي و تابع پتانسيل
 
بهينه سازي

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/11/05
تعداد بازدید:
2949
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.