رياضي 1

 رياضي عمومي

 
 
 تمرينات متفرقه

 
پيوستگي، قضيه مقدار مياني و كاربردهاي آن

مشتق پذيري، قضيه مقدار ميانگين و كاربردهاي آن

 
مشتق پذيري، چند جمله اي تيلر و توابع هذلولوي

 اعداد مختلط
 
 
رسم منحني در دستگاه مختصات قطبي
   انتگرال برخي توابع شناخته شده
   تمرينات انتگرال نامعين
     تمرينات انتگرال 2
   تمرينات انتگرال ناسره و كاربردهاي انتگرال
   تمرينات انتگرال
   سري ها
   سري هاي صوري
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/07/10
تعداد بازدید:
4776
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.