رياضي 1
تمرینات متفرقه
   پیوستگی، قضیه مقدار میانی و کاربردهای آن
   مشتق پذیری، قضیه مقدار میانگین و کاربردهای آن
   مشتق پذیری، چند جمله ای تیلر و توابع هذلولوی
   اعداد مختلط
   رسم منحنی در دستگاه مختصات قطبی
   انتگرال برخی توابع شناخته شده
   تمرینات انتگرال نامعین
   تمرینات انتگرال 2
   تمرینات انتگرال ناسره و کاربردهای انتگرال
   تمرینات انتگرال
   سری ها
   سری های صوری
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/18
تعداد بازدید:
77
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.