جشنواره نوآوري و كسب و كار خواجه نصير (INNOCUP) آذر تا اسفند 95
.

جشنواره نوآوري و كسب و كار، رويدادي است كه به اهتمام مركز كارآفريني و مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي راه اندازي شده و بر دو مقوله نوآوري و كسب و كارهاي فناورانه تاكيد خواهد داشت. اين جشنواره برنامه محوري دانشگاه در حوزه كارآفريني محسوب گشته و به گونه اي برنامه ريزي شده كه مجموعي از اهداف دانشگاه در حوزه فرهنگ سازي، ترويج و تقويت مهارت هاي ارزش آفرين در حوزه كسب و كار و جذب و پرورش ايده هاي برتر را پوشش دهد. جشنواره نوآوري و كسب و كار بستري است براي ارائه دستاوردهاي فني­ پژوهشي دانشجويان، اساتيد و دانش ­آموختگان دانشگاه ها، كارآفرينان، صاحبان ايده هاي كسب و كار و نيز محلي است براي طرح نيازمندي هاي صنعت، كه نهايتاً از ره گذر سرمايه­ گذاري صنعت در كسب وكارهاي دانش بنيان، فرصتي را براي همكاري موثر و نظام مند صنعت و دانشگاه فراهم آورد.

 

در طي مراحل اين جشنواره، شركت كنندگان ضمن آشنايي با مفاهيم و اصول شكل گيري و مديريت كسب وكار و تمرين عملي آنها بر مبناي ايده ­ي محوري و فناورانه، در محيطي رقابتي نسبت به آماده سازي طرح خود به منظور ارائه به نهادها و اشخاص سرمايه گذار اقدام خواهند نمود. خروجي نهايي اين جشنواره، طرح هاي برتري است كه ضمن برخورداري از خدمات حمايتي مركز رشد دانشگاه و ساير نهادهاي حامي، امكان سرمايه گذاري صندوق پژوهش و فناوري و ساير سرمايه گذاران به منظور تجاري شدن طرح و توليد محصول مربوطه را خواهند داشت. زمينه سازي جهت مذاكره و عقد تفاهم نامه سه جانبه براي جلب سرمايه گذاري مشترك بين سرمايه گذاران، دانشگاه و كسب وكارهاي كوچك و متوسط، جمع آوري ايده هاي كسب و كار و تشكيل بانك ايده، حمايت مادي و معنوي از طرح ها و ايده هاي برتر به ويژه در حوزه فناوري هاي پيشرفته از ديگر اهداف برگزاري اين رويداد است.

اين جشنواره در دو بخش شامل ايده هاي نوآورانه و كسب وكارهاي دانش بنيان برگزار مي گردد .طرح هاي شركت كننده در هر سرفصل بطور جداگانه مورد داوري و ارزيابي قرار گرفته و برگزيدگان هر حوزه مورد تقدير قرار خواهند گرفت. برگزيدگان از جوايزي همچون جوايز نقدي، تسهيلات ارزان قيمت و امكان استقرار در مركز رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بهره مند خواهند شد. همچنين امكان سرمايه گذاري در طرح هاي برگزيده وجود خواهد داشت.

 

 
تاریخ:
1395/10/14
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.