• 1392/10/18
  • 1392/10/18
  • 1392/10/18
 
  
مركز تحقيقات انتگراسيون انرژي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با بهره‌گيري از اساتيد مجرب و دانشجويان فعال به عنوان يكي از بزرگ‌ترين مراكز دانشگاهي در زمينه انرژي فعاليت دارد و در اين زمينه با دانشگاه منچستر انگليس و دپارتمانProcess Integration اين دانشگاه همكاري‌هاي علمي و پژوهشي مي‌نمايد.


دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري هر ماه يكبار جلسه اي در آزمايشگاه برگزار ميكنند كه در هر جلسه، يكي از دانشجويان دكتري به عنوان سخنران اصلي ايراد نطق مي نمايند. ضمنا در اين جلسات مسابقات فرهنگي نيز برگزار مي گردد و به برندگان آن مسابقه در جلسه آتي، جوايزي اهدا خواهد شد.
Associate Professor,
Department of Energy Systems Engineering, Head
Faculty of Mechanical Engineering
K.N. Toosi University of Technology
No. 17, Pardis Ave., Mollasadra Ave., Tehran-Iran
Tel.: +98 (21) 88677272
Fax: +98 (21) 88677272
Cell Phone: +98 (912) 1055614
 
 
 
 
 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.