اخبار و دستاوردها
فراخوان شرکت در ارزشیابی اساتید نیم سال دوم سال تحصیلی 1401-1400
کسب رتبه جهانی در QS
پل ارتباطي جهت ارائه نظرات، انتقادات، پيشنهادات و تقدير از واحدهاي مختلف دانشگاه
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.