• 1396/10/10
  • 1396/10/10

كارگاه نمونه سازي عنوان كارگاهي پژوهشي در دانشكده مكانيك مي باشد كه شامل ماشين هاي افزار مختلف بوده و عمده فعاليت آن طراحي و ساخت و ماشينكاري قطعه، قالب و مجموعه ميباشد. در اين كارگاه پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويان، اساتيد دانشگاه و همچنين پروژه هاي تحقيقاتي شركت هاي فني مهندسي انجام ميگيرد. تاكنون قطعات ، قالب ها و جيك و فيكسچرهاي متعددي در اين كارگاه طراحي، براده برداري و ساخته شده اند و نيز تست هاي آزمايشگاهي مختلفي توسط دانشجويان مقاطع مختلف انجام شده و به ثبت رسيده است.
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.