فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 16 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
asna.JPG نام : محمد مهدي
نام خانوادگی: اثني ‏عشري اصفهاني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: نرم افزار
پست الکترونیک : esnaashari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/esnaashari
زمینه های فعالیت : نرم افزار
تلفن داخلی :
Picture10.png نام : علي
نام خانوادگی: احمدي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: هوش مصنوعي
پست الکترونیک : ahmadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ahmadi
زمینه های فعالیت : هوش مصنوعي
تلفن داخلی :
khanmirza.jpg نام : حامد
نام خانوادگی: خانميرزا

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: شبكه‌هاي كامپيوتري
پست الکترونیک : h.khanmirza@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/h.khanmirza
زمینه های فعالیت : شبكه‌هاي كامپيوتري
تلفن داخلی :
Picture5.png نام : سيد حسين
نام خانوادگی: خواسته

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: هوش مصنوعي
پست الکترونیک : khasteh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khasteh
زمینه های فعالیت : هوش مصنوعي
تلفن داخلی :
Picture1.png نام : چيترا
نام خانوادگی: دادخواه

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: هوش مصنوعي
پست الکترونیک : dadkhah(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/dadkhah
زمینه های فعالیت : هوش مصنوعي
تلفن داخلی :
Dalirroyfard.jpg نام : رسول
نام خانوادگی: دلير روي فرد

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: معماري سيستم هاي كامپيوتري
پست الکترونیک : dfard(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/dfard
زمینه های فعالیت : معماري سيستم هاي كامپيوتري
تلفن داخلی :
37e.png نام : مسعود
نام خانوادگی: ده يادگاري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: معماري سيستم‌هاي كامپيوتري
پست الکترونیک : Dehyadegari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/dehyadegari
زمینه های فعالیت : معماري سيستم‌هاي كامپيوتري
تلفن داخلی :
نام : فاطمه
نام خانوادگی: رضائي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: شبكه‌هاي كامپيوتري
پست الکترونیک : frezaei@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
زمینه های فعالیت : شبكه‌هاي كامپيوتري
تلفن داخلی :
Picture13.png نام : هدي
نام خانوادگی: رودكي لواساني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: معماري سيستم‌هاي كامپيوتري
پست الکترونیک : hroodaki(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hroodaki
زمینه های فعالیت : معماري سيستم‌هاي كامپيوتري
تلفن داخلی :
Picture20.png نام : سعيد
نام خانوادگی: صديقيان كاشي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي نرم افزار
پست الکترونیک : sedighian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sedighian
زمینه های فعالیت : مهندسي نرم افزار
تلفن داخلی :
picture23.png نام : سعيد
نام خانوادگی: فرضي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي نرم افزار
پست الکترونیک : saeedfarzi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/saeedfarzi
زمینه های فعالیت : مهندسي نرم افزار
تلفن داخلی :
44e.png نام : عبدالرسول
نام خانوادگی: قاسمي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: شبكه‌هاي كامپيوتري
پست الکترونیک : arghasemi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/arghasemi
زمینه های فعالیت : شبكه‌هاي كامپيوتري
تلفن داخلی :
48e.png نام : سيد امير
نام خانوادگی: موسوي نيا

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: معماري سيستم‌هاي كامپيوتري
پست الکترونیک : moosavie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/moosavie
زمینه های فعالیت : معماري سيستم‌هاي كامپيوتري
تلفن داخلی :
Picture2.png نام : بابك
نام خانوادگی: ناصر شريف

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: هوش مصنوعي
پست الکترونیک : bnasersharif(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bnasersharif
زمینه های فعالیت : هوش مصنوعي
تلفن داخلی :
photo-2016.jpg نام : بهروز
نام خانوادگی: نصيحت كن

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي
پست الکترونیک : nasihatkon kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nasihatkon
زمینه های فعالیت : هوش مصنوعي
تلفن داخلی :
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
#tool_news_sample_template313_block7187 .content6{margin:5px 0;}#tool_news_sample_template313_block7187 .news11content1{margin-right:15px;width:14%;}#tool_news_sample_template313_block7187 .news11content2{width:80%;}#tool_news_sample_template313_block7187 .news11date1day{font-size:16px !important;padding:5px;text-align:center;}#tool_news_sample_elecsanati968_block11661 .news11date1month{text-align:center;font-size:10px;}}.sliderimagecaption3secondtitr{display:none;}.sliderimagecaption3date1{display:none;}.background{display:none;}.sliderimagecaption3titr{display:none;}