فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 18 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
04.jpg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: رياحي دهكردي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : mr_riahidehkordi (at sign ) kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1394/12/11
photo_2017-10-18_14-00-35.jpg نام : فاطمه
نام خانوادگی: رضايي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : fatemehrezaei ( at sign ) kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1394/12/11
9.jpg نام : فائزه
نام خانوادگی: رحماني

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : frahmani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1394/12/09
ghara.jpg نام : مرتضي
نام خانوادگی: قرايي گركاني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: فيزيك
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1393/07/07
03.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: صمدپور

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك
پست الکترونیک : samadpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/samadpour
1392/08/11
004.jpg نام : هادي
نام خانوادگی: هدايتي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: گرانش
پست الکترونیک : hadi.hedayati(at-sign)gmail.com
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/NHedayati
1391/08/06
izadi 22.jpg نام : اعظم
نام خانوادگی: ايزدي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: گرانش
پست الکترونیک : aizadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aizadi
1391/08/06
afzali.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضلي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : afzali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzali/
1391/04/10
scan0012.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: واعظ زاده

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : mehdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mehdi
1391/04/03
majid-vaez.jpg نام : مجيد
نام خانوادگی: واعظ زاده

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : majid(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/majid
1391/04/03
Dr jafari.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: جعفري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : jafari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jafari
1391/03/21
afzalzadeh.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضل زاده

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : afzalzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzalzadeh
1391/03/21
hamzehpoor.JPG نام : حسين
نام خانوادگی: حمزه پور

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : hamzehpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hamzehpour
1391/03/17
pic.jpg نام : سيد فرهاد
نام خانوادگی: مسعودي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : masoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/masoudi
1391/03/16
sedaghati2.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: صداقتي زاده

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : sedaghatizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sedaghatizadeh
1391/03/16
saleh.jpg نام : سيد محسن
نام خانوادگی: صالح كوتاهي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : salehkoutahi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/salehkoutahi
1391/03/16
harz2.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: رادين

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : radin(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/harzchi
1391/03/16
hatami.jpg نام : محمد محسن
نام خانوادگی: حاتمی

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : hatami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hatami
1391/03/16
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.