اخبار و اطلاعیه ها
اعلام اسامي پذيرفته شدگان مقطع دكتري بدون آزمون( استعداد درخشان) سال تحصيلي 97-96
اعلام اسامي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد بدون آزمون سال تحصيلي 97-96 ( مققاضيان از دانشگاه هاي ديگر)
اسامي متقاضيان مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون سال تحصيلي 97-96 كه در شورا پذيرفته شده اند.( پس از اعمال انصراف هاي رسيده)
شرايط و راهنماي پذيرش دانشجوي استعداد درخشان در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون براي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96( مخصوص متقاضيان از دانشگاه هاي ديگر)
اعلام اسامي متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون سال تحصيلي 97-96( ارجاع شده به شوراي آموزشي دانشگاه)
آغاز فرايند ثبت درخواست در بنياد ملي نخبگان براي سال تحصيلي 97-96
نظرسنجي بنياد ملي نخبگان از استادان، دانشجويان و مسئولان اجرايي
اعلام اسامي متقاضيان دكتري بدون آزمون نيمسال اول 97-96 كه شرايط عمومي آنها مورد تاييد قرارگرفته است.( دانشكده برق، كامپيوتر، شيمي، فيزيك و رياضي)
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.