اخبار و اطلاعیه ها
برگزاري پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم
برگزاري چهارمين كنفرانس سراسري بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي
برگزاري سومين كنفرانس ملي اويونيك ( الكترونيك هوايي) به ميزباني دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مورخه 2 خرداد سال 1396
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري
برگزاري چهارمين كنفرانس محيط زيست در تاريخ 20 ارديبهشت 1396
برگزاري هفتمين دوره كنفرانس بين المللي نانوساختارها در تاريخ 8 الي 10 اسفند سال 1396
برگزاري چهارمين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست توسط دانشكده محيط زيست در تاريخ 2 و 3 خرداد 1396 در دانشگاه تهران
برگزاري دومين كنفرانس ملي مديريت مهندسي زمان 14 و 15 تيرماه 1396
اخبار همایش ها
برگزاري پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم
برگزاري چهارمين كنفرانس سراسري بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي
برگزاري سومين كنفرانس ملي اويونيك ( الكترونيك هوايي) به ميزباني دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مورخه 2 خرداد سال 1396
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري
برگزاري چهارمين كنفرانس محيط زيست در تاريخ 20 ارديبهشت 1396
برگزاري هفتمين دوره كنفرانس بين المللي نانوساختارها در تاريخ 8 الي 10 اسفند سال 1396
برگزاري چهارمين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست توسط دانشكده محيط زيست در تاريخ 2 و 3 خرداد 1396 در دانشگاه تهران
برگزاري دومين كنفرانس ملي مديريت مهندسي زمان 14 و 15 تيرماه 1396
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.