اطلاعیه ها
اعلام نتايج متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون سال تحصيلي 9899 از طريق سهميه استعدادهاي درخشان( متقاضيان دانشگاه هاي ديگر)
شرايط انعقاد قرارداد پژوهشياري و فن ياري بنياد ملي نخبگان در تابستان 98
شيوه نامه چگونگي هزينه كرد رديف اعتباري استعدادهاي درخشان (جديد سال 98)
قابل توجه متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون با استناد به آيين نامه هاي استعدادهاي درخشان
اعلام نتايج اوليه متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون ( استعدادهاي درخشان) سال تحصيلي 99-98 :متقاضيان دانش آموخته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
فراخوان انتخاب برگزيدگان ادبي كشور در سال 1398
فراخوان ثبت نام براي بهره مندي از تسهيلات دانشجويي بنياد ملي نخبگان در سال تحصيلي 98-99
تسهيلات به برگزيدگان طرح شهيد احمدي روشن در سال تحصيلي 9798
آخرین اخبار
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.