اطلاعیه ها
قابل توجه برگزيدگان بنياد ملي نخبگان در سال تحصيلي 97-96-زمان بندي ارائه درخواست
اطلاعيه مربوط به شرايط استفاده از جايزه شهيد احدي بنياد ملي نخبگان
فراخوان شركت در ارزشيابي آموزشي اساتيد
آگهي ثبت نام از پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد 1396
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي براي تكميل كادر كارشناسان آزمايشگاه خود يكنفر مهندس با مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكاترونيك را به همكاري دعوت مي كند.
تسهيلات شيوه نامه هزينه كرد رديف اعتباري استعدادهاي درخشان و چگونگي بهره مندي از آن
قابل توجه پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد سال 96
اطلاعيه بنياد ملي نخبگان براي متقاضيان جايزه هاي تحصيلي صاحبان استعداد برتر
آخرین اخبار
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.