دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
English
برگزاري اولين همايش ملي بررسي چالشها و راهكارهاي مهندسي و مديريتي درياچه اروميه توسط دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در روز چهارشنبه مورخ 17 آذرماه سال جاري
1395/07/05

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.