دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۵/۱۲/۱۰
|English
خبر
ارايه طرح هاي ملي دانشجويان نمونه در سالن همايش دانشگاه صنعتي
به گزارش روابط عمومي، مهدي احسانيان معاون پژوهشي  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين صنعتي خواجه نصير در دست اقدام است كه به برخي از اين طرح‌ها به صورت طرح ملي پرداخته مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي، مهدي احسانيان معاون پژوهشي  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين صنعتي خواجه نصير در دست اقدام است كه به برخي از اين طرح‌ها به صورت طرح ملي پرداخته مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي، مهدي احسانيان معاون پژوهشي  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين صنعتي خواجه نصير در دست اقدام است كه به برخي از اين طرح‌ها به صورت طرح ملي پرداخته مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي، مهدي احسانيان معاون پژوهشي  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين صنعتي خواجه نصير در دست اقدام است كه به برخي از اين طرح‌ها به صورت طرح ملي پرداخته مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي، مهدي احسانيان معاون پژوهشي  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين صنعتي خواجه نصير در دست اقدام است كه به برخي از اين طرح‌ها به صورت طرح ملي پرداخته مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي، مهدي احسانيان معاون پژوهشي  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين صنعتي خواجه نصير در دست اقدام است كه به برخي از اين طرح‌ها به صورت طرح ملي پرداخته مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي، مهدي احسانيان معاون پژوهشي  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين صنعتي خواجه نصير در دست اقدام است كه به برخي از اين طرح‌ها به صورت طرح ملي پرداخته مي‌شود.
2515
1392/09/10
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد