width=900
دانشکده مهندسی صنایع - امور آموزشی
۱۳۹۵ جمعه ۱ بهمن
width=137
 
 
 
 
 
خبر
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد

آخرين مهلت تحويل فرم تاييد موضوع سمينار

به مديران گروه‌هاي آموزشي دانشكده

95/11/4 مي‌باشد.

 

 

تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي صنايع
56
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد
1395/10/20

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی