آيروپيشرانش
مدير گروه: دكتر حسين مهدوي‌مقدم

 گروه آيروپيشرانش دانشكده‌ي مهندسي هوافضا همزمان با تأسيس اين دانشكده تأسيس شده است. اگرچه قبل از تشكيل اين گروه مجوز راه‌اندازي دوره‌هاي كارشناسي ارشد آيروديناميك و پيشرانش در سال 1379 دريافت شده بود ولي با تشكيل اين گروه دو گرايش مذكور رشد كمي و كيفي قابل توجهي پيدا كردند. در سال 1385 با پذيرش دانشجوي كارشناسي اين گروه فعاليت خود را در حوزه‌هاي تخصصي در زمينه‌ي تدريس و تحقيق در دوره‌ي كارشناسي را در دستور كار خود قرار داد. در سال 1387 مجوز پذيرش دانشجوي دكتري پيشرانش از وزارت علوم تحقيقات و فناوري دريافت شد و همزمان در همان سال مجوز پذيرش دكتري مشترك هوافضا با دانشگاه ماتي روسيه در گرايش‌هاي آيروديناميك و پيشرانش دريافت شد. در حال حاضر اين گروه داراي پژوهشكده و آزمايشگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي زير مي‌باشد:

اعضاي هيأت علمي
اعضاي هيأت علمي در بخش آيروديناميك
-
دكتر غلامحسين پوريوسفي
- دكتر حامد علي‌صادقي آراني
- دكتر ماني فتحعلي
- دكتر مسعود ميرزايي

اعضاي هيأت علمي در بخش پيشرانش

- دكتر رضا ابراهيمي
- دكتر حسن كريمي مزرعه‌شاهي
- دكتر حسين مهدوي‌مقدم
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/12
تعداد بازدید:
1183
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
تلفن دفتر رياست: 77791044
تلفن آموزش: 77333185
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد