دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ جمعه ۱ بهمن
 
گروه مهندسي مخابرات

 

آزمايشگاههاي آموزشي گروه مخابرات 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي

مهندس ميرزاحسيني

آزمايشگاه ريز موج

دكتر پاكيزه

آزمايشگاه آنتن

دكتر آرش احمدي

آزمايشگاه اندازه گيري مشخصات آنتن ها
دكتر آرش احمدي

آزمايشگاه پردازش سيگنال هاي ديجيتال


آزمايشگاه مخابرات نوري
دكتر گرانپايه
 
 
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد