دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ يکشنبه ۸ اسفند
 

 

ارزیابی گروهها

شرایط رقابتی در مقیاس جهانی روز به روز و با شتاب افزایش می یابد. زندگی عمیق تر از هر زمان دیگر بر دانایی مبتنی و توسعه ( دانش_ بنیان) شرط بقا شده است. جوامع صنعتی در حال عبور به جوامع اطلاعاتی و یادگیرنده هستند. جامعه در حال گذر در این بحبوحه جز استقرار کیفیت در نظارت علمی نمی تواند پس افتادگی خود را از سطح پیشرفتهای جهانی رفع و رجوع نماید و دانشگاهها عقل منفصل جامعه هستند و از آنها انتظار می رود که نقش راهبری توسعه مبتنی بر دانایی را ایفا نمایند. لازمه این امر آن است که آنها بتوانند کیفیت عملکرد خود را رصد کنند و اعتبار خویش را به قضاوت عمومی برسانند. این کار با ارزیابی درونی و بیرونی میسر می شود و گام نخست در این زمینه، ارزیابی درونی توسط گروههای آموزشی دانشگاههای کشور بر برنامه ریزی برای بهبود در سطح آن گروهها بررسی شده است. و گام بعدی ارزیابی بیرونی گروهها می باشد.

ارزیابی درونی

ارزیابی بیرونی

1389/12/11 تاریخ بروز رسانی
سازمان مركزي دانشگاه آدرس : تهران- ميرداماد غربي - پلاك ۴۷۰ - كد پستي : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ صندوق پستي: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۳-۸۸۸۸۲۹۹۱
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد