دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ يکشنبه ۸ اسفند
 
تشكيلات كميته منتخب

كميته منتخب در حال حاضر مركب از اعضاء محترم هيات علمي به شرح ذيل مي باشد.

 
1 معاونت آموزشي دانشگاه  
2 معاونت پژوهشي دانشگاه
3 مدير دفتر نظارت و ارزيابي
1394/09/10 تاریخ بروز رسانی
سازمان مركزي دانشگاه آدرس : تهران- ميرداماد غربي - پلاك ۴۷۰ - كد پستي : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ صندوق پستي: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۳-۸۸۸۸۲۹۹۱
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد