دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ يکشنبه ۸ اسفند
 

تشكيلات شوراي نظارت و ارزيابي  

شوراي نظارت و ارزيابي در حال حاضر مركب از اعضاء محترم هيات علمي به شرح ذيل مي باشد.

 

1 رياست محترم دانشگاه  رياست شوراي نظارت و ارزيابي
2 معاونت محترم آموزشي دانشگاه

نايب رئيس شورا

3 مدير محترم دفتر نظارت و ارزيابي  دبير شورا
4 معاونين محترم دانشگاه  عضو صاحبنظر شورا
5 4 نفر عضو هيات علمي عضو صاحبنظر شورا
 

1394/09/10 تاریخ بروز رسانی
سازمان مركزي دانشگاه آدرس : تهران- ميرداماد غربي - پلاك ۴۷۰ - كد پستي : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ صندوق پستي: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۳-۸۸۸۸۲۹۹۱
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد